Min side Meld fra
Kontakt oss

Ekstraordinært tilskudd for kunst- og kulturfeltet

Formannskapet vedtok i dag en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad på 0,9 millioner kroner. Samtidig avlyses Kulturnatt 2020 og midlene til dette omdisponeres til tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen skal bidra til å gi publikum kulturopplevelser under koronapandemien.

– Koronapandemien får store konsekvenser for det lokale kulturlivet. Regjeringen forbyr alle kulturarrangement og kulturaktørene mister store inntekter. Med denne tilskuddsordningen vil vi sikre et grunnlag for kunst- og kulturaktørers virksomhet, og publikum tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, forutsatt at dette gjennomføres innenfor de rammer myndighetene har satt for å hindre smitte av koronaviruset, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

 

Kultursjefen mener at avlysingen av Kulturnatt 2020 og omdisponering av midlene blir en riktigere bruk av kommunens midler i dagens situasjon.

 

– Vi finner det nå verken riktig eller hensiktsmessig å starte mobiliseringen av kulturfeltet til Kulturnatt i september. Kulturnatt Fredrikstad har blitt gjennomført i flere år som en hyllest til kulturfeltet, men risikoen i år er stor for at et slikt arrangement ikke kan gjennomføres, samtidig som det vil være en krevende øvelse å mobilisere kulturlivet i den situasjonen samfunnet nå er i, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, kultursjef i Fredrikstad kommune.

 

Det nye kunst- og kulturtilskuddet er ett av flere tiltak fra kommunen for å gi kultursektoren flere økonomiske bein å stå på under pandemien. Blant annet er alle honorarer opprettholdt til de som på grunn av pandemien må avlyse produksjonene sine i Den kulturelle skolesekken eller Den kulturelle spaserstokken. Kommunen krever heller ikke tilbake tilskudd som er utbetalt til kunst- og kulturtiltak fram til 1. juni, og kulturhusene har dialog med kulturfeltet for å finne alterative datoer for oppsetting av produksjoner slik at de kan gjennomføres senere.

 

Formannskapet økte budsjettrammen for ordningen med 400 000 kroner fra sin disposisjonskonto, i tillegg til omdisponerte prosjektmidler fra Kulturnatt Fredrikstad 2020. Tilskuddspotten blir dermed på 900 000 kroner.


– Dette er naturligvis ikke tiltak som alene kan redde en sektor, men er forhåpentligvis et bidrag til å sikre drifts- og aktivitetsgrunnlaget for kultursektoren gjennom koronapandemien, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

 

Kulturaktører kan se retningslinjer og søke det nye tilskuddet på: www.fredrikstad.kommune.no/kulturtilskuddkorona  

Sist oppdatert: 26. mars 2020