Ekstraordinært formannskapsmøte 21.1.2021

Se saksfremlegg og forslag til forskrift.

Møtet avholdes kl. 09. Sak som skal behandles er "Forskrift om forebygging av koronasmitte i Fredrikstad, Viken - endring i forskrift ".

Møtet avholdes som fjernmøte og vil bli streamet på https://kommunetv.fredrikstad.kommune.no/

 

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.