Min side Meld fra
Kontakt oss

Ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune skal dele ut 2,5 millioner kroner til tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad.

scene.jpg

Fredrikstad kommune er tildelt 22 221 354 kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i sitt møte 18.03.2021 at 2 500 000 kroner fra denne bevilgningen skal tilfalle kulturnæringsaktører i Fredrikstad, som en del av kommunens koronatiltak for næringslivet. Midlene vil fordeles gjennom ekstraordinær tilskuddsordning til kunst- og kulturfeltet med reviderte retningslinjer.

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde aktivitet under den pågående koronapandemien for aktører som har kunst og kultur som næringsaktivitet og inntektsgrunnlag. Den tar utgangspunkt i begrensninger pandemien legger for ordinær aktivitet, og har til hensikt å sikre utvikling, opplæring, drifts- og produksjonsgrunnlag for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad.

Ordningen får to søknadsfrister: 20. april og 11. mai 2021. Søknader som har kommet inn til frist behandles umiddelbart etter fristens utløp.

Kan jeg søke tilskudd?

Tilskuddsordningen har virkeområde i Fredrikstad kommune og omfatter aktører som har sitt virke registrert i Fredrikstad. Alle selskapsformer kan søke, men ordningen har til formål å bidra til tiltak som ivaretar det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og aktører som har kunst og kultur som næringsaktivitet og inntektsgrunnlag. Man kan som hovedregel ikke motta tilskudd over denne ordningen dersom man mottar tilskudd over kommunens kompensasjonsbevilgninger til næringslivet.

Hva kan få tilskudd?

Du kan søke tilskudd til planlegging og gjennomføring av kunst- og kulturaktiviteter og -arrangementer under koronapandemien, og tiltak som erstatter eller supplerer normal aktivitet i perioden koronapandemien setter begrensninger for normal virksomhet. Normalt prioriteres ikke søknader om tilskudd som kun skal kompensere for tapt inntekt. Øvre grense for tilskudd per enkelte tiltak/aktivitet/prosjekt er 150 000 kroner.

Hvordan søker jeg?

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her: Ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet 2021.

Sist oppdatert: 31. mars 2021