Min side Meld fra
Kontakt oss

Eiendomsskatten: Lavere skatt for 1/3 av befolkningen

For de fleste av oss har eiendomsskatten gått opp, men for ca. 1/3 av boligeierne i Fredrikstad har eiendomsskatten faktisk gått ned.

Eiendomsskatten er en av de eldste skattene vi har i Norge. Av landets 356 kommuner har 251 eiendomsskatt. I Fredrikstad kommune har vi hatt eiendomsskatt siden 1936.

Alle kommuner som har eiendomsskatt må forholde seg til eiendomsskatteloven. Denne loven sier at det skal gjennomføres full omtaksering hvert tiende år.

Hvorfor har takstene økt så mye?
Grunnen til at takstene øker kraftig nå, er at takstene skal oppdateres til 2022-nivå. De gamle takstene var fra 2005, og siden den gang har det gjennomsnittlige prisnivået i Fredrikstad på eiendommer steget med 160 prosent. I tillegg har det skjedd mange endringer på eiendommene, og mange nye eiendommer har kommet til.

Lavere eiendomsskatt for 1/3 av huseierne
Takstene øker altså for alle eiendommer, opp til dagens nivå. Men selve eiendomsskatten blir ikke dermed høyere for alle. Det er bystyret som bestemmer hvor mye kommunen samlet sett skal ta inn i eiendomsskatt, og hvordan dette skal fordeles mellom eiendomsbesitterne. For å skjerme de som har minst er det vedtatt å øke bunnfradraget fra null til 1 million kroner. Dette kommer alle til gode, men særlig for dem med rimelige boliger får det stor effekt. Derfor viser det seg at for 1/3 av eiendommene i Fredrikstad går eiendomsskatten ned fra 2021 til 2022.

Allerede nå, våren 2022, vil det gjøres en ny vurdering av promillesatsen, sett opp mot totalbeløpet for eiendomsskatt som ligger i årets budsjett. I budsjettet for 2023 vil både størrelsen på totalbeløpet, promillesatsen og størrelsen på bunnfradraget behandles og vedtas på nytt, for budsjettåret 2023.

Les mer her

Sist oppdatert: 27. februar 2022