Min side Meld fra
Kontakt oss

Eiendomsskatt - status i klagebehandlingen

Klagebehandlingen etter 2022-takseringen pågår fortsatt og det er ennå ingen områder av kommunen som er ferdigbehandlet. Målet er å avslutte klagebehandlingen innen utgangen av 2023.

Når vedtakene er fattet vil det sendes ut et nytt vedtaksbrev til skatteyterne. Her vil den endelig vedtatte taksten stå, hva skatten blir samt utregningen av denne. Det vil også være en kort informasjon om prosessen.

Samtidig vil det også sendes en avregning med riktig eiendomsskatt, der innbetalt eiendomsskatt vil bli trukket fra. Dette fører til at de som har betalt for mye i eiendomsskatt vil få dette beløpet tilbakebetalt mens de som har betalt for lite vil få et krav på resterende beløpet.
Disse vedtaksbrevene og avregningene vil sendes ut i bolker. Neste bolk med vedtaksbrev sendes ut før neste hovedforfall i september.

Det vil også komme en oppsummering fra klageutvalgets behandling av saken for hver enkelt eiendom. Denne er mer omfattende og det vil ta noe mer tid å få skrevet disse brevene. Men utgangspunktet er at alle klagere etter takseringen i 2022 skal ha fått tilbakemelding innen utgangen av 2023.

Sist oppdatert: 15. august 2023