Eiendomsarkivet digitaliseres

Innhold

1050 hyllemeter i 3. etasje i rådhuset skal digitaliseres.

 
Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten til dokumentene i eiendomsarkivet.

Line Aune - Byarkivet-Lettere tilgjengelige dokumenter bidrar til raskere og bedre saksbehandlingen i kommunen, sier prosjektleder Line Aune hos Byarkivet.

 Arkivet inneholder arkitekttegninger, plantegninger, tidligere byggesaker, kart over vannledninger og enda mye mer. Det er Geomatikk i Trondheim som har fått oppdraget, så alle dokumentene fraktes dit for å bli digitalisert.

-Det er travle dager, forteller Line Aune hos Byarkivet.
-Det første lastebillasset med 10 paller arkivmateriale ble hentet torsdag 24. januar. Vi starter med eiendommer i «gamle kommunedel» Onsøy. I uke 12 vil 10 nye paller pakkes og hentes. Jobben skal etter planen være ferdig i løpet av 2019. Etter at eiendomsarkivet i rådhuset er ferdig digitalisert, er det arkivet hos Teknisk drift i Tomteveien og arkivet på brannstasjonen som står for tur, forteller Line.

Vil lette innsyn
Det historiske materiellet i mappene er i stadig bruk når det skal bygges nytt eller bygges på et allerede eksisterende bygg. Saksbehandlere i Fredrikstad kommune bruker ofte arkivene i forbindelse med eiendomsopplysninger og på Servicetorget er mange innbyggere innom hver uke for å se på eiendomsmappa si. Når det historiske arkivmateriellet blir digitalisert, vil det lette arbeidet med å hente frem de dokumentene man trenger i forbindelse med saksbehandling eller innsyn. Det vil også redusere risikoen for feilarkivering, dvs at dokumenter havner fysisk i feil mappe.

Forbedre rutiner
Det er mange fordeler med å digitalisere arkivet. Prosjektleder Line Aune understreker at ved å gjøre eiendomsarkivene digitalt tilgjengelig, vil kunne forbedre og forenkle prosesser rettet mot kommunens innbyggere.
-Med lettere tilgjengelige dokumenter kan vi treffe raskere og bedre beslutninger i saksbehandlingen. Det er viktig. Så målet er å bevare informasjonsverdien som ligger i dagens papirarkiv og samtidig gjøre arkivene enklere å finne frem i for interne og eksterne brukere, avslutter hun.

 

Sist oppdatert: 29. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?