Egenberedskap: Forebygge vannskader på egen eiendom

Denne uka markerer vi Egenberedskapsuka i Fredrikstad kommune. Det handler om din beredskap hjemme, og hvilke tiltak du kan gjøre for å være bedre forberedt i en krisesituasjon.

Forhindre vannskader ved uvær

Ekstremvær som flom og styrtregn kan være utfordrende både for det kommunale avløpssystemet og i private hjem. I kommunen gjøres det en rekke forebyggende tiltak for å forhindre vannskader som følge av uvær. På egen eiendom er det huseieren selv som er ansvarlig for å gjøre vedlikehold.

Espen Pettersen, avdelingsleder for VA-ledningsnett i Fredrikstad kommune har klare råd til hva man bør gjøre når høsten kommer.

- Det viktigste man kan gjøre for å forebygge er å sørge for åpent utløp vekk fra eiendommen, slik at takvannet leder til det mest nærliggende naturlige området. En hovedregel er at takvann skal ledes ut på terreng og ikke i rør i bakken, sier Pettersen.

Bedre kapasitet gir færre vannskader

I de senere år har virksomhet for Vann og avløp utbedret kapasiteten på ledningsnettet i flere områder. Det har bidratt til at færre innbyggere opplever tilbakeslag fra offentlig avløpsnett i forbindelse med mye nedbør. I tillegg gjøres det flere forebyggende tiltak jevnlig, og ved varsel om ekstremvær.

- Gjennom året har vi jevnlige befaringer for å sjekke at flomløpet ikke er tilstoppet og vi følger med på vannstanden. 

- Når det meldes ekstremvær som flom eller styrtregn følger vi med og har ekstra tilsyn. Da sjekker vi at utløpet ved, for eksempel Stordammen, ikke går for høyt. I tillegg sjekker vi bekkinntak. Her kan det legge seg mye kvist så vi rensker dette, og gjør rent rister, forteller Pettersen.

Lørdag 6. november markeres Egenberedskapsuka på Fisketorget. Les mer om arrangementet her. 

Om Egenberedskapuka

Egenberedskapsuka 2021 arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i uke 44, fra 1. – 7. november.

Målet med kampanjen er å styrke befolkningens egenberedskap. Tenk gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme og forbered deg best mulig. Les mer og se eksempel på beredskapslager på sikkerhverdag.no.

Sist oppdatert: 04. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.