Egenberedskap: Brannsikkerhet i hjemmet

Denne uka markerer vi Egenberedskapsuka i Fredrikstad kommune. Det handler om din beredskap hjemme, og ved å gjøre noen forebyggende tiltak kan du være bedre forberedt hvis det oppstår brann.

Brannvesenet har som hovedoppgave å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann. For å sikre at brann og ulykker ikke oppstår, er brannforebyggende arbeid blant de viktigste arbeidsoppgavene.
 

Brann oppstår oftest i eget hjem

- Vi samarbeider mye med helse og velferd i kommunen, og jobber proaktivt for at risikoutsatte grupper skal være trygge i eget hjem, sier Jonas Arntzen, branninspektør i Fredrikstad brannvesen.

For det er nettopp i eget hjem det oftest oppstår brann. Tørrkoking på komfyren, feil på det elektriske anlegget, eller manglende rengjøring av elektriske apparater er eksempler på årsaker til brann.

- Brannvern i hjemmet er veldig viktig og det er mange enkle tiltak man bør følge for å ha god brannsikkerhet, sier Arntzen.

Det absolutt viktigste er å ha fungerende røykvarslere.

- Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere slik at man blir varslet tidlig og uansett hvor i huset man er.

Se brosjyre her

Jobber forebyggende

I brannvesenets brannforebyggende avdeling holdes det flere kurs og øvelser om brannvern og forebygging både for kommunale og private virksomheter.
Brannvesenet gjennomfører jevnlig tilsyn av særskilte brannobjekter som kommunale bygg, restauranter, kirker, kjøpesentre, skoler, barnehager osv. I tillegg er de involvert i en tidlig i fase i byggesaker for å gi råd om krav og sikkerhet i forbindelse med brannsikring.

Dette kan du gjøre for å øke brannsikkerheten i eget hjem

 • Røykvarsler
  • Det aller viktigste er å ha røykvarsler i hjemmet og sørge for jevnlig vedlikehold. Røykvarsleren bør testes 3-4 ganger i året og batteriet skal byttes en gang i året eller ved behov.
 • Brannslokkingsutstyr 
  • Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Sørg for jevnlig vedlikehold og ekstern kontroll av apparatet hvert femte år.
 • Komfyrvakt 
  • Komfyrvakt sørger for at komfyren slår seg av før temperaturen på kokeplaten blir så høy at situasjonen blir farlig.
 • Elektriske ladere
  • Sørg for å alltid lade mobil, nettbrett, tannbørste, sparkesykler og lignende når man er våken og til stede. Det er ikke større sjanse for at det tar fyr om natten, men konsekvensene kan bli mye større.
 • Jevnlige brannøvelser 
  • De fleste er vant med brannøvelser i barnehage, skole eller på jobben. Ved å ha brannøvelse i hjemmet 1-2 ganger i året øker sjansen for at man gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge hvis det begynner å brenne.
 • Rømningsveier 
  • Vær kjent med hvilke rømningsveier det er i huset eller der du er for å kunne evakuere raskt.

Se flere tips og råd fra Brannvernforeningen her.

Om Egenberedskapuka

Egenberedskapsuka 2021 arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i uke 44, fra 1. – 7. november. Målet med kampanjen er å styrke befolkningens egenberedskap. Tenk gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme og forbered deg best mulig. Les mer og se eksempel på beredskapslager på sikkerhverdag.no.

Lørdag 6. november markeres Egenberedskapsuka på Fisketorget, hvor blant annet Fredrikstad brannvesen skal delta. Les mer om arrangementet her. 

Sist oppdatert: 03. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.