Egen koronaavdeling på Helsehuset

Akuttavdelingen på Helsehuset forbereder seg på å bli koronaavdeling, med tilbud til to ulike pasientgrupper; syke personer med mistanke om koronasmitte og syke med bekreftet covid-19.

  

– Det vil aldri bli en blanding av smittede og ikke smittede pasienter, påpeker kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.


– Koronaavdelingen har to korridorer, med separate innganger. Pasientene vil ikke transporteres gjennom andre områder på Helsehuset der folk oppholder seg. Det vil heller aldri bli snakk om å legge to pasienter inn på ett rom. Alle rommene er enerom med eget bad, utdyper hun.

Som følge av koronaepidemien venter Fredrikstad kommune flere pasienter som trenger tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer, både personer med mistanke om koronasmitte og personer der smitten er påvist.

Fredrikstad kommunes akutt¬avdeling på Helsehuset har i dag 20 senger for øyeblikkelig hjelp og korttids¬behandling. Rett før påske fikk akuttavdelingen sin første koronapasient. Foreløpig er det satt av en adskilt korridor med seks enkeltrom til pasienter med Covid-19. Det er imidlertid mulig å ta hele akuttavdelingen i bruk, og øke til inntil tyve plasser. Siden akuttavdelingen er delt i tre atskilte korridorer med tilhørende enkeltrom, er det mulig holde pasienter med påvist og mistenkt smitte adskilt.

Akuttavdelingen er fra før av bemannet med leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Alle ansatte har god kompetanse i smittevern og følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. I tillegg er det et godt samarbeid med hygienesykepleier på Sykehuset Østfold og med kommuneoverlegene i Fredrikstad kommune.

De som blir innlagt på koronaavdelingen vil i hovedsak ha luftveisproblemer. En viktig del av behandlingen er derfor tilførsel av oksygen. Dette er tilgjengelig på alle de aktuelle rommene.

Sykepleier Hanne Kornsæther er leder for den nye avdelingen og forteller om god og grundig planlegging.

– Vi begynte å teste innbyggerne for koronasmitte 12. mars, i tråd med anbefalinger fra FHI, og har siden den dagen sett på løsninger for å unngå blanding av eventuelt smittede og ikke smittede pasienter. Mye er på plass, takket være faglige innspill fra dyktige og engasjerte ansatte. Fra før av har akuttavdelingen lang erfaring med lungepasienter, forteller Kornsæther.

Koronaavdelingen (Akuttavdelingen på Helsehuset) har tidligere hatt korttidsplasser for pasienter som kommer fra sykehuset. Avdelingen har også tatt imot pasienter som trenger akutt døgnopphold, men som ikke trenger å legges inn på sykehuset. Fredrikstad kommune har nå omdisponert plassene, slik at de som trenger akutt døgnopphold eller korttidsopphold av andre årsaker enn korona vil få det på Fredrikstad korttidssenter (FKS). Pasienter som kommer fra sykehuset og som har hatt koronasykdom skal komme til koronaavdelingen.

På FKS er det åpnet ekstra senger til korttidsopphold i forbindelse med koronaepidemien. Pasienter som trenger korttidsopphold vil fortsatt få det, selv om kommunen må holde av en del plasser til pasienter som er syke av koronavirus.

Fredrikstad kommune var tidlig ute med å opprette et eget koronasenter/luftveismottak for å skjerme fastlegene og andre pasienter for smitte. Det betyr at Fredrikstad kommune per dags dato har god kontroll på pasienter med luftveissymptomer. Den siste tiden har koronasenteret testet 20-30 per dag. På det meste ble det testet cirka 80 per dag.


Akuttavdelingens hygienesykepleier Steffen Saxegaard er én av flere sykepleiere som ufører covid-19 tester på inneliggende pasienter. Foto: Hanne Kornsæther
 


Egen avlukket enhet for pasienter med luftveissymptomer som testes for covid-19. Foto: Hanne Kornsæther

 

Sist oppdatert: 15. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.