Min side Meld fra
Kontakt oss

E6 ved Årum bru stenges for trafikk natt til tirsdag 3. august

E6 stenges kl. 22.00 mandag kveld for å legge om trafikken til nytt kjøremønster. Veien åpnes igjen tirsdag morgen kl. 05.30 med ett kjørefelt i hver retning.

Omkjøring

Det blir omkjøring via fv. 118 Skjebergveien til Høk (Ingedal) mot sør og via fv. 118 Grålumveien til Lekevollkrysset mot nord. Omkjøringen blir skiltet.

Ny stenging 6. august

Fredag 6. august kl 22.00 til lørdag morgen blir E6 stengt igjen for å legge om trafikken på en ny midlertidig rampe fra rv. 22 mot sør.

Statens vegvesen legger om veien for å starte arbeidet med brudekket på ny Årum bru over E6. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022.

- Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge et felt i hver kjøreretning og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6, opplyser teknisk byggeleder i Statens vegvesen, Thormod Aasgaard i en pressemelding.

Stenger påkjøringsrampe mot sør i fire dager

Påkjøringsrampen mot sør blir stengt for ombygging til og med fredag 6. august. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset. Omkjøring blir skiltet.

– Alternativt kan personbiler kjøre fv. 118 over Skjeberg til Solbergkrysset og kjøre ut på E6 her. Store biler kan ikke benytte denne omkjøringen, da det er for trangt i krysset. De må kjøre helt til Høk, påpeker Aasgaard.

Om prosjektet Årum bru

Statens vegvesen bygger ny Årum bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Et av målene er å sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer på E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere vei, og bussene får bedre framkommelighet.

Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru. Den nye brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022.

Les mer: Anleggsarbeidet er i gang | Statens vegvesen
Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma

Sist oppdatert: 02. august 2021