Min side Meld fra
Kontakt oss

Dyr i skolehverdagen

Ole, Dole og Doffen er tre av dyrene «ansatt» i Fredrikstad kommune. I tillegg til de tre geitene, har kommunen hunder, høner og kaniner. Dyrene blir brukt i opplæringen og gir både læring, ro og mestring.

Geitene Ole, Dole og Doffen

– Vi fikk Geitekillinger på Kjøkøy høsten 2011. De ble kjøpt som dvergeiter, men vi skjønte raskt at vi var blitt lurt – for de tre brødrene Ole, Dole og Doffen var aldeles ikke dverggeiter – de ble raskt ganske store og veldig fulle av pels, forteller Mette Jordet, undervisningsinspektør i Ressursteamet.

På Kjøkøy fort holder Ressursteamet i Fredrikstad kommune til. Teamet er tilknyttet Fredrikstadhjelpa 0 -16. Tilbudet på Kjøkøya er en alternativ opplæringsarena for elever som trenger et mer tilrettelagt skoletilbud enn det nærskolen har mulighet til å gi.

På skole- og fritidsområdet på Kråkerøy, som igjennom tiden har blitt brukt til stenhuggeri, festningsområde for den Tyske okkupasjonsmakten, og base for de militære hjemmestyrkene, går nå Ole, Dole, Doffen, hanen Bjarne den 15. med sine høner, og flere kaniner.

Jordet sier at det er flere grunner til å ha dyr i undervisningen.

Mestring og ansvar

Linda og Arwen– Nærheten til dyr gjør noe med mennesker. Dyr beroliger de fleste elever både i inne- og uterommet. En kylling, kanin eller hund i fanger får de fleste mennesker til å føle ro. De elevene som er engstelige eller redde for dyr får trening i å nærme seg dyra og føler mestring i dette, forteller hun.

– Dyrs behov for stell og omsorg gir også elever en følelse av kontroll og ansvar, fortsetter hun.

Også på Nøkleby skole har de skolehunder og ser stor verdi for elevene.

– Dyreassistert pedagogikk(DAP) er en systematisk og målrettet bruk av dyr som et pedagogisk verktøy for å fremme faglige, sosiale, emosjonelle eller motoriske ferdigheter. Dyret brukes som en motivasjons- og mestringsressurs, som for eksempel en «lesehund», Linda Høili ved Nøkleby skole.

 

– Studier har vist at kontakt med dyr øker produksjonen av beroligende hormoner som oxytocin, og produksjonen av stresshormoner som kortisol reduseres. Dette gjør at man føler økt glede og velvære, utdyper hun.

 

Lesetrening med hund

Liza mer Kira 

Høili har ansvar for den ene av de to godkjente skole-hundene på Nøkleby skole. Sammen med kollega Liza har hun gjennomført en universitetsutdannelse i dyreassisterte intervensjoner hos Dyrebar Omsorg og Universitetet(NMBU) i Ås. Hundene var aktivt med i utdannelsen og gjennomførte tester og trening hos Dyrebar Omsorg. 

 

Hunden Arwen er en Kleiner Mûnsterlânder og er fire år gammel, mens Kira er en labrador og er to år gammel.

– Aktivitetene elevene kan gjøre sammen med hundene er mange. Noen har kanskje mistet motivasjonen for lesing, eller liker ikke å lese høyt i et klasserom, og da kan de få lese for hunden. Det kan også være at noen trenger å forberede seg til en presentasjon de gruer seg for, sier Høili.

 

– Andre har kanskje behov for å øve på regneferdigheter og kan jobbe med dette gjennom ulike aktiviteter. Trenger elevene å øve på ulike motoriske ferdigheter, kan dette gjøres ved å kaste gjenstander, gå gjennom hinderløyper eller bevege seg i ulendt terreng sammen med skolehunden.

 

–  Noen elever trenger å bare ha en litt rolig stund og slappe av litt sammen med en hund. Det kan være godt å få et lite avbrekk iblant og prate litt om vanskelige ting.

 

– Aktivitetene med hund kan gi gode mestringsopplevelser og dermed gi de motivasjon og troen på egen mestring i skolehverdagen. I tillegg kan de brukes som en belønning for forskjellige ting, det er bare mangel på fantasi som kan sette begrensninger her, forteller Høili.

 

Helårsprosjekt med dyr

 

Hane– Det å «snakke gjennom dyr» har ofte en positiv effekt. Temaer blir mindre farlige når eksemplene går via dyr f.eks. «ta hensyn til hverandre, gå rolig bort til hverandre, forsiktig kontakt, gjøre gode ting mot hverandre, skape tillit, respekt og så videre, forteller Jordet på Kjøkøy. Hun sier at de bruker dyrene i prosjekter og i undervisningsmateriale.

– Høner og haner har sitt livsløp. Alt fra «høne eller egget», stell av dyra, plukke- vaske- selge egg, budsjett, mat til dyra og innimellom livets slutt for dyra. Geitene brukes på samme måte. Det er et helårs prosjekt hvor stell, omsorg og felles glede er i fokus. Siden det er Ole, Dole og Doffen vi har, er ikke formering tema. Men hvordan disse brødrene er avhengige av hverandre, tar vare på hverandre og lekesloss innimellom, er veldig viktig tema og læring, sier Jordet.


Dyrevelferd og allergi ivaretatt

LesehundHøili påpeker at dyrenes velferd står høyt og skolen har egne hundevettregler.

– Alle kjenner til hundevettreglene, hundene får pauser i løpet av dagen, de får årlig vaksine og helsesjekk og arbeidsoppgavene er lystbetonte for både hund og elever. Hundene er til enhver tid sammen med hundeføreren, og ingen barn er alene sammen med hunden, forteller hun.

 

Skolen tar også hensyn til elever med allergier.

 

– Hundene oppholder seg i et eget egnet rom med egen inngang, slik at hundenes bevegelser i skolebygningene er minimal. Dette er på grunn av hensyn til allergier. Elever som har hatt kontakt med hundene i undervisningen må vaske hender etterpå, samt at klærne blir rullet over med en klesbørste. Dette for å forhindre spredning av eventuelle allergener.

 

– Alle elever ved skolen får med seg et infoskriv om skolehundene med en svarslipp hjem. Svarslippen skal sendes tilbake til skolen, dermed får skolen oversikt over hvilke elever som har allergi eller er redd for hunder. De foresatte får også mulighet til å uttale seg om de ønsker at barnet sitt skal ha samvær med skolehund eller ikke, forteller Høili.  

 

– Det er mange elever ved skolen, så det er dessverre et fåtall som kan få dette tilbudet. Behovet er stort vi skulle gjerne ha brukt skolehundene i alle våre undervisningstimer, sier hun.  

 

 

Sist oppdatert: 02. juli 2020