Drømmer du om din egen parsellhage?

Fredrikstad kommune ønsker å gjennomføre en kartlegging av interessen for parsellhager i lokalsamfunnene våre.

En parsellhage er et dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til interesserte som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster, enten rett i bakken eller i pallekarmer.

Fredrikstad kommune har mottatt flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker seg en parsellhage i sitt nærmiljø, og mange lurer på om det finnes kommunal grunn de kan benytte til formålet. 

Etablering av parsellhage krever at det opprettes et hagelag, gjerne i tilknytning til en velforening eller lokalsamfunnsutvalget, som tar ansvar for organisering og drift av parsellhagen. Prosjektet er avhengig av at kommunen finner et egnet område og at vi får tilslag på eksterne midler til formålet, så det er ingen garanti for at vi klarer å opprette parsellhage i deres lokalsamfunn i denne omgang.

Parsellhage

På nettsiden http://www.parsellhager.no kan man gå inn og lese om ulike parsellhager i Oslo, og se hvordan flere har valgt å etablere arbeidsgrupper for å fordele ansvar og oppgaver. Ta også gjerne turen til kommunens urbane kjøkkenhage ved rådhuset for inspirasjon til hvordan en parsellhage kan se ut

Er dette noe som har interesse for deg og din familie ta kontakt med lokalsamfunnsutvalget i ditt lokalsamfunn.

Kontaktpersoner finner du her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/lokalsamfunn-foreninger/lokalsamfunn/

Sist oppdatert: 30. juli 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.