Min side Meld fra
Kontakt oss

Dialogdag i Fredrikstad

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Tirsdag deltok elevene på 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole på Dialogdag i Fredrikstad, med blant annet besøk i Gamle Glemmen kirke og i moskeen på Lisleby samfunnshus.
BESØK: Tariq Alsagoff, daglig leder i Dialogforum Østfold og styreleder i Darussalam-moskéen i Fredrikstad sentrum, møtte tiendeklassinger fra Haugeåsen ungdomsskole i Al-Huda Islamsk senter på Lisleby samfunnshus.

Målet var å jobbe med temaet fordommer, blant annet ved å få tettere kjennskap til religiøse trossamfunn og representanter i disse. Tariq Alsagoff, daglig leder i Dialogforum Østfold og styreleder i Darussalam-moskéen i Fredrikstad sentrum, møtte tiendeklassinger fra Haugeåsen ungdomsskole i Al-Huda Islamsk senter på Lisleby samfunnshus. Han ga ungdommene en kort innføring i islam.  

Besøk av politiet  

Elevene hadde også en workshop om mangfold og nyanser, slik at to informative besøk i moskeen på Lisleby og Gamle Glemmen kirke ble kombinert med to praktiske workshops.   

Elevene hadde på forhånd jobbet ut spørsmål og innspill til dagen og programmet, blant annet knyttet til kvinners rolle i ulike religioner.  

Politiet stilte med en patrulje under lunsjpausen, for å vise at de også er en alliert partner i arbeidet for et godt lokalsamfunn, og mange hadde glede av å prate med dem.  

Lærer André Kvevik forteller om en innholdsrik og lærerik dag for elever og lærere.  

– Alle satt pris på muligheten til å bli bedre kjent med hva som skjer i lokalmiljøet og har fått mulighet til å starte relasjonsbygging på tvers av religion og kultur. Formidlingen fra de involverte ga elevene et innblikk i hvordan inkludering, demokrati og toleranse er med på å bygge forståelse på tvers av trosretning, tilhørighet og kultur. Alle var enige om at fordommer, konflikter og misforståelser kan minimeres ved å ha en god dialog, sier Kvevik.

«Demokratisk kultur»  

Tema for dagen var «Demokratisk kultur», men det å motvirke fordommer er et overordnet mål for alle dialogdagene Dialogforum Østfold arrangerer. Dialogforum Østfold er en forening som eies av kristne og muslimske trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. Dialogforum Østfold har arrangert Dialogdag i skolen i Sarpsborg siden 2015, og i Fredrikstad siden 2019. Neste Dialogdag er planlagt for 8. trinn ved Haugeåsen allerede nå i juni.  

Dialogdagen ble arrangert for hele 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole, til sammen ca. 150 elever. De er til vanlig seks klasser, men var delt i fire grupper denne dagen slik at de kunne besøke de fire stasjonene parallelt: Gamle Glemmen kirke, Al-Huda-moskeen/Fritidsklubben, workshop om ytringsfrihet i Kirkestua og workshop om mangfold og fordommer på Samfunnshuset. Gruppene besøkte to stasjoner før lunsj og to stasjoner etter lunsj, slik at alle elever var gjennom alle stasjoner i løpet av dagen.  

Dialogforum Østfold er en av samarbeidspartnerne i Demos-prosjektet i Fredrikstad kommune, et prosjekt som jobber for å fremme demokratisk mestringstro og kultur hos barn og unge i Fredrikstad. Denne dagen var prosjektkoordinator Ellen Reiss invitert med for å holde workshop om ytringsfrihetens grenser.  

– Vi veldig glad for å kunne samarbeide om en workshop hvor ungdommene må tenke igjennom og utarbeide ulike strategier i møte med hets og hat. De får øve seg på å ta et standpunkt, må reflektere rundt grensene for ytringsfriheten, de får kunnskap om lovverket, og ikke minst har vi snakket mye om solidaritet og allianser. Dette er å arbeide med demokratiske verdier, holdninger, kunnskap og ferdigheter samtidig, sier Reiss.

 ANNERLEDES SKOLEDAG: Workshop om ytringsfrihet i Kirkestua ved Gamle Glemmen kirke, som var én av to workshoper elever fra 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole besøkte i løpet av dialogdagen 31. mai. Elevene øvde på handlingskompetanse i møte med hatytringer, og workshopen ble ledet av Ellen Reiss fra Fredrikstad kommune og Unni Anita Skauen (bak plakaten) fra Dialogforum Østfold.

 

Sist oppdatert: 02. juni 2022