Min side Meld fra
Kontakt oss

Dette må du ikke gjøre med hageavfall

Har du luket, raket, samlet kvister og gjort hagen vårklar? Avfallet fra hagen skal ikke dumpes i skogen.
Kjempespringfrø er en fremmedart vi ikke ønsker å spre i naturen. 

– Kaster du hageavfall i naturen, utenfor egen hage, regnes det som forsøpling. Det er forbudt, og er et brudd på forurensningsloven og naturmangfoldloven, sier Hanna Tangvald, virksomhetsleder for miljø og landbruk Fredrikstad kommune.

– Men du kan kompostere det på egen tomt, eller du kan levere det til FREVAR, fortsetter hun.

– Hos oss er det gratis for private husholdninger å levere med personbil. Kommer du med en henger koster det 200 kroner, supplerer Tove Tesdal, assisterende driftssjef for avfallshåndtering på FREVAR.

Truer naturmangfoldet

Den viktigste årsaken til at hageavfall ikke skal dumpes i skogen er faren for spredning av fremmede arter.

– Når mennesker sprer vekster og planter til et område der det ikke hører naturlig hjemme, omtaler vi det som fremmede arter. Dette kan true andre arter i et område, og på den måten utfordre naturmangfoldet vårt, forklarer Tangvald.

Slik leverer du til FREVAR

Selv om du kan levere hageavfallet ditt på FREVAR, er det ikke fritt fram å dumpe fremmede arter her heller.

– Fremmede arter skal legges i tette sekker og leveres hos oss, forteller Tesdal.

– Vi har en egen container på mottaksplassen for kvist- og hageavfall til dette formålet. Denne containeren tømmes på forbrenningsanlegget, og sikrer slik at artene ikke spres videre, forklarer hun videre.

– Ordinært hageavfall uten fremmede arter kan leveres rett til mottaket for kvist og hageavfall. Det skal ikke legges i sekker, men tømmes rett på bakken på det merkede området, fortsetter hun.

Se åpningstider for FREVAR

Dette er fremmede arter i Fredrikstad:

Den komplette oversikten over fremmede arter, finnes på Fremmedartslista til Artsbanken. Fredrikstad kommune har laget en liste over arter som de prioriterer å bekjempe. Disse er:

  • Kjempespringfrø
  • Parkslirekne
  • Kjempebjørnekjeks

Du kan også melde fra om fremmede arter. Det hjelper myndighetene å få oversikt. Meld fra om fremmede arter her.  

Sist oppdatert: 10. mai 2024