Dette er vinnerskissen for Arena Fredrikstad og Frederik II vgs.

Juryen har talt: Dette er vinneren av designkonkurransen for det som blir sentrale elementer i ved videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad.

– Juryen har etter en gjennomgang av de punkter som er satt opp som bedømmelseskriterier i konkurranseprogrammet kommet frem til at prosjektet «Campus» er det beste prosjektet og som samlet svarer best på oppgaven. Juryen mener at forslagstiller har vist en situasjonsplan som er enkel og tilforlatelig i sin oppbygging med de tre separate byggene plassert med innganger rundt et felles stort torg. Utetorget /Campus kan ta imot den store tilstrømning av publikum på kveldstid og mange elever på dagtid. Det felles inngangstorget gir en mulighet til å benytte alle bygningene sammen ved store anledninger.  De har samtidig som den eneste vist en interngate øst vest som gir en fin oversikt i anlegget og en gjennomgang til Sagparken.  Oversiktlighet er et stikkord for vinnerforslaget, heter det i begrunnelsen.

"Campus" er designet av Link Arkitektur AS

Plankonsept Campus (plansjer)

Beskrivelse og spesifikasjoner Campus (Juryhefte)

Les juryens vurdering i sin helhet på Østfold fylkeskommune nettsider

 

 

Høyt nivå


– Det var høyt nivå på alle forslagene. Dette er jo anerkjente arkitektkontorer. Men vinneren hadde det lille ekstra, Jeg var spent på forhånd, for her er det flere byggherrer med forskjellige interesser, men det gikk veldig bra, sier juryformann Knut Nesje fra Opak.

Prosessen med transformasjonen av det gamle industriområdet er dermed i gang.

Byggestart 2021


– Vinneren får prosjekteringsoppdraget – pluss muligheten til å sette sin signatur på en ny bydel. Det planlegges byggestart i 2021 og åpning av skolen i 2023, forteller prosjektansvarlig i Østfold fylkeskommune, Christian Bromander.

I juryen som har kåret vinneren av plan- og designkonkurransen sitter medlemmer fra Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og eksterne arkitekter og rådgivere.

Dette skjer framover

 

  • Østfold fylkeskommune planlegger å bygge en ny Frederik II videregående skole for ca. 1500 elever og en stor idrettshall. Fredrikstad kommune planlegger å bygge en ny ishall med to isflater, Arena Fredrikstad, som skal erstatte Stjernehallen og fungere som byens storstue.
  • Skolen skal tilby utdanningsprogrammene studiespesialisering, påbygging, idrettsfag, service og samferdsel, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag ­­­– de to siste kommer fra Glemmen vgs. Skolen skal også ha en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring og tilby grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom.
  • Tomten befinner seg i et gammelt industriområde på FMV Vest i Fredrikstad sentrum hvor det planlegges nye veger, parker, boliger, næringsbygg mm.

 

Sist oppdatert: 25. oktober 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.