Min side Meld fra
Kontakt oss

Dette betyr «fastmonterte seter»

Nye regler presiserer at setene må være fastmontert for arrangement innendørs med opp til 200 deltakere. Nå har regjeringen definert hva fastmontert betyr.

I uke 45 strammet nasjonale myndigheter inn reglene for gjennomføring av arrangement. Et krav til innendørs arrangement med opptil 200 gjester, er at setene må være fastmontert.

Flere arrangører har bedt om en utdypning på hva fastmonterte seter betyr. Regjeringen har nå utdypet dette.

«Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler.

 

Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

 

Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

 

I den smittesituasjonen vi nå har, er det grunn til å forstå "fastmonterte seter" strengt. Det er nødvendig å begrense antall personer som deltar på arrangementer av mindre profesjonell art, hvor personer som ellers kjenner hverandre ofte møtes. Helsedirektoratet og FHI vurderer at smitterisikoen ved slike arrangementer er høyere.

 

Pass på at du ikke forveksler lokale regler om bruk av faste (tilviste) sitteplasser med de nasjonale reglene for arrangementer med fastmonterte seter.»

 

Kilde: regjeringen.no - https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/#tocNode_19  

 

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. (Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster)

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen 

 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Inntil 20 personer 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter

Opptil 50 personer 

Kirke, moske, konsert, lokal forestilling,  konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer

Arrangementer innendørs med fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Kino, opera, konsert, teater, konferanse ol.

Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer

Arrangementer utendørs med fastmonterte seter 

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

 

Kilde: FHI - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Se mer informasjon om arrangement og samlinger på kommunens temasider

Sist oppdatert: 09. november 2020