Det blir gratis høstferieaktiviteter!

I høstferien blir det igjen morsomme aktiviteter og gøyale kurs med fokus på å lære nye ting, oppleve mestring, bli kjent med andre - og ha det gøy!

Det er gratis og åpent for alle barn og unge i Fredrikstad som går ut av 1. - 10. trinn i år.

Høstferieaktivitetene foregår i skolens høstferie - uke 40. Noen av høstferieaktivitetene går over flere dager, mens andre er dagstilbud. Det blir mange ulike aktiviteter å velge mellom, som teater turn, svømming, koding, gaming, korps, kor og mye mer. 

Fredrikstad kommune har fått tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med koronapandemien, slik at vi i sommer kunne tilrettelegge et sommertilbud for elever i grunnskolen. Dette videreføres nå til høstferieaktiviteter. I Fredrikstad skjer dette i form av at kommunen har inngått samarbeid med en rekke ulike aktører om å arrangere høstferieaktiviteter. Hver enkelt aktør er ansvarlig for planlegging, påmelding og gjennomføring av sitt tilbud.

Høstferieaktivitetene skal gi barn og unge gode opplevelser og bidra til fornyet motivasjon for læring og deltakelse i idrett, kulturaktiviteter og sosiale fellesskap.

Mer informasjon om påmelding og oversikt over de ulike aktivitetene kommer fredag 17. september. Påmelding åpner på samme side søndag 19. september. 

Sist oppdatert: 14. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.