Derfor stinker det fra jordene

Snart sprer bøndene husdyrgjødsel på jordene sine. Det stinker, men våronna er viktig for matproduksjonen vår.

– Hver vår får kommunen klager på vond lukt når bøndene sprer husdyrgjødsel. Vi forstår at folk opplever lukten som ubehagelig, men dette er en del av våronna, som igjen er et viktig ledd i produksjonen av mat, forteller miljø og landbrukssjef Hanna Tangvald.

 

– Vi er i tillegg inne i en litt spesiell tid, og mange er mer hjemme enn det de vanligvis er, og da kan de som bor i nærheten av jordbruksarealer kanskje merke mer lukt enn ellers, legger hun til.

 

Hun understreker at lukten ikke er farlig. Det er høyst naturlig og vil som regel forsvinne etter noen timer.

 

– Bruk av husdyrgjødsel er dessuten en måte å ta vare på ressurser, og gjenbruke det vi har, sier hun.

 

Lokalt viktig

 

Tangvald forklarer at spredning av husdyrgjødsel både har funksjon som gjødsling og jordforbedring.

 

– Det gjør at jorda kan produsere mat. Vekstene tar opp næring som igjen blir næring for oss, enten direkte eller gjennom husdyr. Hvis ikke det tilføres næringsstoffer til jorda vil den utarmes og bli lite produktiv. Husdyrgjødsel forbedrer også jordstrukturen og er bra for mikrobene i jorda sier Tangvald.

 

– Viktigheten av å produsere mat lokalt viser seg ikke minst i disse dager, avslutter hun.  

Sist oppdatert: 27. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.