Derfor får svært få vaksine hjemme

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Mange spør kommunen om å få koronavaksinen i eget hjem. Av flere grunner er det kun noen få unntak som får vaksine hjemme.

– Grunnen til at vi ikke kan benytte hjemmesykepleie til å sette vaksinene, er fordi vaksinen må oppbevares under kontrollerte temperaturer og transporten er svært krevende. På grunn av dette kan vi ikke utføre hjemmevaksinering. Det vil kun i svært spesielle tilfeller være forsvarlig å gjøre det, sier direktør for helse og velferd, Janka Ekrem Holstad.

– Det er svært ressurskrevende å reise rundt da pasienten også skal observeres i minimum 20 minutter etter vaksinasjon, tilføyer hun.

Vaksinering skjer som hovedregel ved vaksinasjonssenteret på Dokka 1 på Kråkerøy eller på fastlegekontoret. Fastlegene tilbyr Covid-19-vaksinering til pasienter i risikogruppene.

Direktøren sier at det er naturlig at folk etterspør vaksinering hjemme, siden hjemmesykepleien utfører mange oppgaver som oppleves likestilt med det å sette en vaksine. Men de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien må også dra til anvist sted for å få vaksine.

For pasienter over 85 år som ikke kan komme seg til fastlegen, har Etat hjemmesykepleie etablert et eget vaksinasjonsteam.

Vaksinasjonssenteret bistår med å vaksinere innbyggere som ikke har kommunale helsetjenester, etter spesielle kriterier.

Generelt anbefales ikke hjemmevaksinering. Én av grunnene er at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler transport av ferdig opptrukket sprøyte. Det blir derfor krevende å koordinere transport av vaksinen, siden hele hetteglass da må fraktes rundt og dosene må gjøres i stand hjemme hos hver pasient.

For å sikre hygieniske krav under tilberedningen, og unngå svinn, må vaksineringen planlegges nøye. I de fleste tilfeller får helsepersonell mange doser ut av hver glass med dyrebart innhold. 

Hjelper taxikunder

De som skal ha vaksine, bør komme seg til vaksinasjonssenteret ved egen hjelp eller ved ledsagelse av pårørende, naboer eller venner.

De som ikke disponerer egen bil, oppfordres til å benytte taxi.

– Kommer folk med taxi, har vi servicemedarbeidere som kan bistå og hjelpe til ved behov. Vi har også flere rullestoler tilgjengelig, sier teamleder Inger Johanne Bråten ved vaksinasjonssenteret.

Bråten forteller at senteret har en vekter på utsiden som passer på trafikken og om nødvendig hjelper folk inn. Vekter holder også orden på køen ute, slik at reglene om avstand overholdes.

Skal du kjøre noen til vaksinering?

Noen vil nok trenge en ledsager i forbindelse med vaksineringen, derfor oppfordrer kommunen pårørende, venner og naboer om å bistå de som trenger hjelp.

Viktig om du er ledsager

• Du og den du ledsager må være frisk
• Begge må bruke munnbind
• Husk god håndhygiene

Det blir mulig å slippe av passasjeren som trenger assistanse utenfor inngangsdøren til vaksinasjonssenteret, eller å ledsage personen inn. Bilen må så flyttes til anvist parkeringsplass. Det vil være egnede sitteplasser for venting inne på vaksinasjonssenteret – med rett avstand. Alle som går inn på vaksinasjonssenteret må ha på munnbind.

 

Sist oppdatert: 12. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.