Min side Meld fra
Kontakt oss

Den nasjonale legevaktkonferansen samlet 300 deltakere i Fredrikstad

Årets nasjonale legevaktkonferanse ble i år gjennomført i Fredrikstad, og samlet 300 leger fra Alta i nord til Flekkefjord i sør. Der ble blant annet legevaktens fremtidige beredskap i akuttmedisinske tjenester debattert.

Legevakten betjener rundt 90 000 innbyggere i Fredrikstad og Hvaler hele året, og totalt 130 000 innbyggere på sommeren når ferieturistene inntar hyttene og båtene sine. I 2022 betjente legevaktens leger og sykepleiere nesten 90 000 telefoner, og nesten 28 000 pasientkonsultasjoner. Det gjør vår legevakt til en av de mest travle i Norge.

IMG_1628.jpg

Direktør Janka Ekrem Holstad åpnet årets nasjonale legevaktkonferanse.

Helsedirektoratet med på debatt om akuttberedskap

– Legevakten har åpent 24/7- 365 dager i året. Den består av ansatte med høy kompetanse og evne til å være fleksible. Det gjør også at legevakten får mange oppgaver når det oppstår akutte behov i kommunen, for eksempel ved pandemiutbrudd og tjenester til flyktninger, sier Janka Ekrem Holstad, leder for helse og velferd i kommunen.

Hvordan fremtidens legevakt skal se ut, og hva slags type beredskap de akuttmedisinske tjenestene skal ha, var en av debattene som stod på programmet under årets nasjonale legevaktkonferanse – der også Helsedirektoratet deltok for å få innspill.

Legevakten øver på unikt simuleringssenter

Deltakerne fikk også omvisning på simuleringssenteret, som er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og kommunen. Simuleringssenteret er unikt i europeisk sammenheng, fordi det er så stort og har så mye avansert utstyr. Det har flere spesialrom, blant annet et akuttrom der legevakten trener på akutte hendelser og en universelt utformet leilighet utstyrt med velferdsteknologi som blant annet hjemmesykepleien bruker for å trene i.

– Etter at vi begynte å bruke senteret, klarer vi å trene, øke og dele kompetansen vår på en helt annen måte enn tidligere, sier Holstad.

Sist oppdatert: 15. september 2023