Min side Meld fra
Kontakt oss

Deltakerne i «Menn i helse» får jobb

Hele ni av ti menn som har tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom tilbudet Menn i helse får relevant jobb i helsesektoren. Nå er en ny klasse ved Glemmen videregående skole i full gang med utdanningen.

Tilbudet Menn i helse gjør det mulig å ta fagbrev som helsefagarbeider på nesten halvparten av tiden, rundt 2,5 år mot det ordinære utdanningsløpet på 4 år. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Siden oppstarten i 2018 har 37 menn fra Fredrikstad fått fagbrev. Til sammenligning har totalt 70 østfoldinger og over 1000 norske menn fått fagbrev gjennom ordningen.

– Fredrikstad har, i likhet med resten av landet, et stort behov for utdannet helsepersonell. Menn i helse er et av flere tiltak som skal bidra til at vi også i fremtiden kan gi innbyggerne gode og trygge helsetjenester, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Janka Ekrem Holstad og Joar Kaasa webformat.jpgDirektør Janka Ekrem Holstad for helse og velferd i Fredrikstad kommune sammen med helserekrutt Joar Kaasa i Menn i helse.

Årets kull i gang med skolegangen

Nå er årets helserekrutter i gang med utdanningen ved Glemmen videregående skole. Etter planen er de 19 helserekruttene, 10 av dem fra Fredrikstad, ferdige med fagbrevet om to år. De fleste av rekruttene, som er mellom 25 og 55 år, fullfører sitt fagbrev på en av kommunens omsorgssentre. De veksler underveis mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

En av dem som nå er i gang med fagbrevet, er Joar Kaasa (51). Han er tidligere rusmisbruker, bodde på gata i tre og et halvt år og har jobbet med rusforebygging siden han ble rusfri for 17 år siden.

– Jeg er dyslektiker, og utviklet etter hvert skolevegring. Men jeg forstod tidlig at det å hjelpe andre gjør meg godt. Jeg ønsker å jobbe med folk som ikke alle forstår, siden jeg selv har blitt misforstått så mye, sier Kaasa.

Gikk fra finans til hjemmesykepleien

Kommunen stiller med 12 praksisplasser og 9 læreplasser til årets helserekrutter, som kommer i tillegg til de ordinære læreplassene. Med sine rundt 167 læreplasser er Fredrikstad kommune den største lærebedriften i Viken, og mottok i 2021 prisen for årets lærebedrift i konkurranse med 1083 andre bedrifter.

– De aller fleste har fått seg jobb i helsesektoren. Den eldste vi har hatt gjennom programmet, begynte hos oss da han var 57 år, sier Ingar Løkkeberg Jansen, fagleder for lærlingordningen i Fredrikstad kommune.

Helsefagarbeider Atle Sigvartsen webformat.jpgHelsefagarbeider Atle Sigvartsen (54) var med i det første kullet, og begynte i hjemmesykepleien da han ble ferdig med fagbrevet i 2020. Her jobber han fortsatt.

– Jeg trives veldig godt og kan ikke tenke meg noe annet. Jeg gikk fra en jobb i bank og finans, der det bare var penger som gjaldt. På et tidspunkt så gav det meg ikke noe lenger, sier Sigvartsen, og legger til at det å få lønn under utdanning er helt nødvendig for å kunne omskolere seg.

NRK Oslo og Viken fikk følge helsefagarbeider Atle Sigvartsen og helserekrutt Joar Kaasa på henholdsvis jobb og skole - se innslaget her

Sist oppdatert: 07. september 2023