Min side Meld fra
Kontakt oss

Dåp av SGT Søster

Ordfører Siri Martinsen, gudmor Elin Tvete og mange flere var glade og stolte da den nye arbeidsbåten til Skjærgårdstjenesten, SGT Søster, ble døpt ved Slevik brygge 20. juni.
Gudmor Elin Tvete er klar for dåp av SGT Søster
Gudmor Elin Tvete er klar for dåp av SGT Søster

Båten har fått navnet etter Søsterøyene, som ligger bare fem nautiske mil og noen minutter unna Slevik brygge med den nye båten. Søsterøyene er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Øyene representerer en unik natur i Fredrikstadskjærgården.

Større fleksibilitet og kapasitet
Den nye båten er en 49 fots katamaran som erstatter båten Levor fra 2002. Båten er utstyrt med vannjet som medfører større fleksibilitet og en betydelig forbedring. Skjærgårdstjenesten får tilgang til grunne områder som tidligere ikke var tilgjengelig og har kapasitet til tyngre oppdrag. Båten har større krankapasitet og dekkapasitet, og mannskapet får tilgang til eget toalett ombord. SGT er med i navnet som forkortelse for Skjærgårdstjenesten. Hensikten er at kystradioen skal raskt kjenne igjen hvem som er Skjærgårdstjenesten dersom det oppstår en hendelse der de trenger hjelp.

Takk til alle som har bidratt
Ordfører Siri Martinsen takket alle som har bidratt med rådgivning, anskaffelse og finansiering av SGT Søster: Miljødirektoratetat, lokalt båtfond for Skjærgårdstjenesten Ytre Oslofjord Øst, Viken fylkeskommune (tidligere Østfold fylkeskommune) og båtutvalget ved Johan Kåre Gjølme, Øystein Hovde og Otto Okstad.

Båten er bygget av det finske skipsverftet Oy Kewatec Aluboat.

Gudmor på hjemmebane
For Elin Tvete, som er leder av Teknisk utvalg, var det en stor ære å få være gudmor for SGT Søster. – Jeg har tilbrakt utallige timer ved Slevikstranda og Slevik brygge, både som barn og senere med mine egne små barn. Selv om jeg ikke er noe båtmenneske elsker jeg skjærgården. Jeg har hatt gleden av å besøke Søsterøyene. Hver gang føles det som å entre en helt annen verden. For meg, som finner geologi utrolig spennende, er det en opplevelse utenom det vanlige, fortalte hun.

Landskapet på Søsterøyene består av et mosaikk av naturbeitemark og kystlynghei og har en spesiell geologisk verdi med berggrunn som består av rombeporfyr-konglomerat som er del av det vulkanske Oslofeltet. Her er det spisse klipper, dype kløfter, romslige grotter og ikke minst et fantastisk fugleliv. Dette fantastiske området er virkelig verdt å besøke og oppleve.

Berømmer Skjærgårdstjenesten
Siri og Elin berømmet det betydningsfulle arbeidet som Skjærgårdstjenesten har utført de 30 siste årene, og vårt dedikerte mannskap Thomas Warren Eriksen og Christian Hellqvist. Hvert år setter Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad ut badeflåter, markeringsbøyer og badetrapper og tilrettelegger for en ryddig og ren skjærgård ved å gjennomføre strandryddeaksjoner og renovasjonsrunder.

Skjærgårdstjenesten ble først etablert i Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet og er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Skjærgårdstjenesten dekker i dag hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Møre i vest.

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om Skjærgårdstjenesten og deres arbeid. Ta med søppelet hjem, vær forsiktig i fuglereservatene, og hjelp til med å holde skjærgården vår ren og fin.

Gudmor Elin Tvete
Gudmor Elin Tvete tar sats 
Her knuses flaska, som er en fryst flaske av is
Her knuses flaska, som er en fryst flaske av is
Dåp og diverse sentrale personer som ordfører, gudmor, mannskap med flere
Christian Hellqvist og Thomas Warren Eriksen fra Skjærgårdstjenesten, gudmor Elin Tvete, parksjef Inger Hilmersen, ordfører Siri Martinsen, Otto Okstad fra Miljødirektoratet
Dåp SGT Søster og fremmøtte som går ombord
Alle var velkommen til å gå ombord og ta en titt i båten

SGT Søster og fremmøtte på dåpen

SGT Søster og fremmøtte ved dåpen

SGT Søster og Levor, ny og gammel skjærgårdbåt
SGT Søster og Levor, ny og gammel skjærgårdsbåt

 

Thomas Warren Eriksen og Christian Hellqvist, mannskap på SGT Søster
Thomas Warren Eriksen og Christian Hellqvist er mannskap på SGT Søster
Borge Blæseensemble
Borge Blæseensemble underholdt på Slevik brygge
SGT Søster
SGT Søster

 

 

 

 

Sist oppdatert: 22. juni 2023