Gågata er endelig åpen igjen

Innhold

Gågata er endelig åpen igjen etter storbrannen i Cewexgården 3. november.

Gågata åpen igjen etter storbrannen i Cewexgården
Status 31.01.19: Gågata åpen igjen
En passasje på motsatt side for Cewexgården er nå endelig åpnet.

Status 11.01.19
Gårdeier informerer om at Øst-Riv AS har overtatt riveoppdraget. Rivearbeidet har oppstart i uke 3 (14.-18. januar).

Oppdatert informasjon fra entreprenør 22.12.18
Rivearbeidene er i gang, men asbest og andre miljøfarlige stoffer gjør arbeidene utfordrende. Konmuneoverlegen og Arbeidstilsynet er kontaktet for et møte rett over nyttår for i samråd komme til en enighet om hvordan dette skal gjøres. Hvor lang tid arbeidene kommer til å ta er vanskelig å anslå nøyaktig, men målet er å få revet bygget slik at det ikke lenger er til fare for 3. person i løpet av januar. Dersom det blir påkrevd med omfattende tiltak kan dette ta noe tid.

Status 07.12.18
Hele bygget er skadet. Søknad om rivingstillatelse ble levert kommunen mandag denne uken. Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og næringsdrivende var det viktig å få fortgang i saksbehandlingen.

Riving starter i uke 50.

Teknisk drift har god dialog med representant for gårdeier om avsperring, sikring og riving av bygget. Eier av bygget har gitt riveoppdraget til AF Gruppen. De satser på å komme i gang med rivingen i uke 50.

Gågata prioriteres først for å få den fremkommelig så snart som mulig. Kjørebanen i Asylgata vil bli benyttet som riggplass for rivingsarbeidene. Fortauet i Asylgata åpnes så snart som mulig.

Inntil videre oppfordres folk innstendig til holde seg unna og ikke forsøke å ta seg forbi sperringene.

Sist oppdatert: 01. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?