Min side Meld fra
Kontakt oss

Bystyret vedtok skoleinvesteringer

I siste møte før sommeren vedtok bystyret viktige investeringsbeslutninger om Lunde skole og avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole.

Lunde skole skal utvides og rehabiliteres til en kostnadsramme på 417 millioner kroner. Det betyr at skolen får en kapasitet for om lag 300 elever og vil få følgende innhold:

  • Et nytt bygg inneholdende blant annet ti klasserom, arealer til SFO, mat og helse, bibliotek, kantine med storkjøkken, stor aktivitetshall med garderober, naturfagrom, kulturarena og utvidet musikkrom med større lagerarealer for å imøtekomme korps sitt behov, samt møterom og kiosk/kjøkken til idrettslaget og arealer til helsesykepleier.
  • Eksisterende bygg A og B rehabiliteres og bygges om til å inneholde fire klasserom, arealer til kunst- og håndverksfaget, samt nye kontorarbeidsplasser for ansatte og personalrom.
  • Eksisterende SFO-bygg, samt bygning som inneholder eksisterende gymsal, sløyd og lærerarbeidsplasser, rives.
  • Erstatningsarealer for eksisterende kunstgressbane etableres ved Kråkerøy IL sitt anlegg, som en 7-bane.
  • Eksisterende kunstgressbane rehabiliteres. Nye Lunde skole vil etter planen gradvis stå klart fra 2025 til 2027.  

Møllehjulet

Avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole er vedtatt utvidet med en kostnadsramme på 35,6 millioner kroner. Møllehjulet er en kommuneovergripende forsterket opplæringsavdeling.

Prosjektet består av et undervisningsbygg med tre mindre undervisningsrom/grupperom, lærerarbeidsplasser/kontor, garderober og pauserom på totalt 427 kvm. Prosjektet har også sett på muligheten for bruk av blikkenslagerverksted, og det legges opp til å sette dette i stand til å brukes som et kaldt lager, med mulighet for produksjon i de praktisk estetiske fagene, som for eksempel trearbeid, muring og betong. De aller fleste elevene fra avdeling Møllehjulet søker seg inn på yrkesfaglige linjer på videregående skole.

Utvidelse av Møllehjulet vil stå i begynnelsen av 2025.

Sist oppdatert: 21. juni 2023