Min side Meld fra
Kontakt oss

Byrom som inviterer befolkningen til mer aktivitet

Hvordan skape gode byrom for aktivitet? Hva mangler og hvilke områder kan utnyttes bedre i Fredrikstad? Det har 37 landskapsarkitektstudenter fra NMBU sett nærmere på.
Et av studenforslagene er en elvepromenade fra Floabrua på Gressvik til Værstebrua. 

Studentene programmerte byromstrukturen innenfor et sentrumsområde og brukte elva som en glidelås i byen for å binde bydelene enda bedre sammen.

– Vi ga ingen føringer, men ba studentene om å finne den tomten de synes er mest interessant og lage et prosjekt det svinger av, sa emneansvarlig ved NMBU, Ellen Husaas på et morgenmøte i regi av Fredrikstad Næringsforening og Aktive Fredrikstad.

Annethvert år jobber NMBU med reelle caser i samarbeid med kommuner og andre aktører. Iløpet av tre intensive måneder tar studentene i bruk forskning, teori og bærekraftige framtidsvisjoner for å gi innspill til en helhetlig utvikling av et bylandskap. Høsten 2023 var det det elverommet i Fredrikstad som var case for studentene. 

På morgenmøtet 10. januar ga Husaas et faglig innblikk til temaet og fortalte om mastergradskurset bylandskapet som sosial arena. For en fullsatt sal fikk også noen av studentene presentere det de har jobbet med. 

Sammenhengende elvepromenade og grønne lunger

Hvordan ville Fredrikstad sett ut hvis vi hadde tilrettelagt for mer aktivitet og grøntstruktur? Her kan du se studentoppgavene: 

  • Elvepromenaden. Sammenhengende elvepromenade fra Cicignon, langs bryggepromenaden, over gangbrua og mot Isegran. En times rusletur på totalt fem kilometer med grønn vegetasjon, aktiviteter langs ruta og kontakt med elva.
  • Ballastrunden. Et levende museum på Ballasttomten på Værste. Studentene foreslår  aktivitets- og oppholdsplasser, informasjonsskilt og opphøyninger langs stien for å skåne vegetasjonen. Sentralt i forslaget er å ta vare på det biologiske mangfoldet, spesielt ballastplantene i området.
  • Badebukta. Badebukt på kai 4 på Værste med badstu, stupetårn, tursti, klatring, og serveringssteder.
  • Den grønne elvebredden. Elvepromenade langs vannet fra industriområdet fra gangbrua ved Gressvikfloa til Værstebrua. Med grønne lunger, fuglekikkertårn, bynatur og sosiale arenaer underveis.
  • Evja. Konseptet Evja på Trosvikstranda som åpner opp Veumbekken og legger til rette for grønstruktur, parker, torg og sosiale møteplasser. 
  • Dynamisk park. Tidevannsti i et dynamisk landskap på Værsteodden. Et midlertidig byrom der det legges til rette for dialog mellom industri, natur og menneskelig rekreasjon i det post-industrielle landskapet på FMV.
  • Håpsplassen. Håpsplassen på Isegran med aktivitet i vannkanten, nye bevegelseslinjer, siktlinjer, helhetlig vegetasjon, og fleksibilitet. 
  • Slippen. Et midlertidig byrom i et post-industrielt landskap på Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV). Studentoppgaven vil legge til rette for dialog mellom fortid, nåtid, framtid og forholdet mellom industri, natur og menneskelig rekreasjon. 

Om masterkurset "bylandskapet som sosial arena"

Høsten 2023 har mastergradsstudenter ved NMBU skrevet oppgave om Fredrikstad og elverommet. Studentene var på studietur til Fredrikstad i september, og har fått høre foredrag og innspill fra private og offentlige aktører som jobber med utvikling og byplanlegging.

I masterkurset jobbes det med å forbedre den sosiale bærekraften. Landskapet skal brukes som en ressurs for å skape gode by- og bomiljøer som bidrar til økt livskvalitet for innbyggerne. Målet er en helhetlig utvikling av bylandskap, med et byromsnettverk av sosiale arenaer som består av byrom med høy kvalitet som er tilpasset hvert enkelt sted.

Næringslivet var også invitert til presentasjon av resultatene på Litteraturhuset onsdag 10. januar.

Samarbeidet med NMBU er et ledd i partnerskapet mellom Aktive Fredrikstad (Fredrikstad kommune) og Fredrikstad Næringsforening.

_________

Aktive Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening samarbeider også om kunnskapsløft for næringslivet. I 2023 ble det arrangert tre kunnskapsløft om aktive byrom. Bymobilitet er tema for kunnskapsløftene i 2024.

Sist oppdatert: 06. februar 2024