Bygg og anlegg – kommunen holder trykket oppe

Fredrikstad er inne i en ekstraordinær situasjon. Meldinger om kraftig vekst i arbeidsledigheten, sviktende kundegrunnlag og bedrifter som sliter, tikker fortløpende inn.

 

- I en situasjon som dette er det ekstra viktig at Fredrikstad kommune som offentlig byggherre ser på alle muligheter for å holde hjulene i gang. Hensynet til liv og helse kommer først, men vi må gjøre hva vi kan for å opprettholde produksjonen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

- Kommuneorganisasjonen gjør det vi kan for å holde trykket oppe i alle våre bygg- og anleggsprosjekter. Det er foreløpig vanskelig å si i hvor stor grad kommunens investeringsprosjekter vil bli berørt av koronapandemien, men vi må påregne at de nasjonale tiltakene mot smittespredning og et mulig økt sykefravær i 2020 kan forsinke framdriften i enkelte av våre prosjekter, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

- Vi har mange leverandører som er helt avhengige av at produksjonen fortsetter. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største distriktsnæring, og en av næringene med høyest privat verdiskaping. Det er samfunnsøkonomisk avgjørende at bedriftene i denne næringen ikke stopper opp, understreker direktør for teknisk drift Atle Holten, som bekrefter at kommunen, så langt det er mulig, søker å unngå forsinkelser og stillstand.

En forutsetning for å holde hjulene i gang på bygg- og anleggsområdet er å få behandlet reguleringsplaner og byggesaker.

- Fredrikstad kommunes arbeid med reguleringsplaner og byggesaker utføres for tiden fra hjemmekontorer over hele kommunen. Produksjonen er god, og motivasjonen er høy for å legge til rette for god framdrift i samfunnsutviklingen og på bygg- og anleggsfronten i tiden som kommer, forteller direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert.

Entreprenørene jobber for å komme gjennom denne krisen, slik at de sikrer trygge arbeidsplasser også etter at koronapandemien er over.

- Fredrikstad kommune får henvendelser fra entreprenører som etterspør når vi kommer med nye prosjekter, slik at de kan sikre sin bemanning på kommende oppdrag. Det er nok mange som venter på at vi skal kunngjøre konkurransen for totalentreprise Onsøyheimen, forteller kst. virksomhetsleder for prosjektutvikling Nina Stene Wilhelmsen.

Utfordringer med kunstgress
-Et område vi særlig opplever utfordringer på er leveranse av kunstgressbaner. Fabrikken i Italia hvor Kråkerøybanen blir produsert, er midlertidig stengt på grunn av koronasituasjonen. I tillegg har det oppstått kapasitetsmangel i transportbransjen, opplyser kst. virksomhetsleder for prosjektutvikling Nina Stene Wilhelmsen.

Flere prosjekter i gang
På tross av koronapandemien er det altså stor aktivitet på bygg- og anleggsområdet i Fredrikstad kommune. Kst. virksomhetsleder for prosjektutvikling Nina Stene Wilhelmsen opplyser om at følgende prosjekter pågår:

 • Stasjon for biogass samt garasjeanlegg i Tomteveien 45
 • Fornying av vann og avløp bl.a. i Åsebråten, Bydalen, Stenbukta, St Croix
 • Gang- og sykkelvei i Trolldalen
 • Oppgradering av fontene i Kirkeparken
 • Ny ringledning fra vannverket
 • Ny overvannsledning ved Jøtul på Kråkerøy
 • Ny kraftlinje og vannledning på Kråkerøy
 • Fornyelse av pumpestasjoner

Følgende prosjekter vil forhåpentligvis starte opp i nær framtid:

 • Bygging av ny barnehage på Rolvsøy
 • Ny tursti på Øra
 • Lysløype Trondalen
 • Nytt stupetårn på Foten
 • Fornying av kunstgressbaner på Begby, Rolvsøy og Kråkerøy

Konkurransegrunnlag for Onsøyheimen, og for flere vann- og avløpsprosjekter (VA) og vei-/sykkelvei-prosjekter, vil kunngjøres i tiden som kommer.

Sist oppdatert: 27. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.