Byferga fikk publisitetspris

Onsdag 6. november mottok Byferga Fredrikstad Næringsforenings publisitetspris.


Prisen ble delt ut under Fredrikstadkonferansen og i juryens begrunnelse het det:

«I år deles prisen ut til et lag. Et lag som består av flere ulike aktører. Hvor samarbeidet mellom disse aktørene har vært viktig. Et lag som hele tiden utvides, på flere måter. Et lag som er svært viktig og som stadig tar større plass i byen. Laget har en svært lang historie, men prisen deles ut på bakgrunn av et stort vendepunkt med oppstart i januar 2013.»

Tidligere vinnere av prisen er blant annet Magnus Grønneberg (2015), Dennis Storhøi (2016),  Fredrikstad Cup (2017) og Stian «Staysman» Thorbjørnsen (2018).


Om Publisitetsprisen

Publisitetsprisen er en del av Fredrik Halvorsens legat til allmennyttige formål, og ble opprettet i tilknytning til boet etter Fredrik Halvorsen som døde i 1976.

Det er Fredrikstad Næringsforening som i dag bestyrer fondet og avgjør hvem som får prisen. Publisitetsprisen kan deles ut til den eller de som via nasjonal oppmerksomhet direkte eller indirekte har vært med å «sette Fredrikstad på kartet».

Sist oppdatert: 14. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.