Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024

Torsdag 29. oktober la kommunedirektøren i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, fram sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for formannskapet.

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 og årsbudsjett 2021. Planen bygger på, og viderefører, bystyrets økonomiplan for 2020-2023, med oppdaterte rammebetingelser for frie inntekter, pensjon, finansposter og etterspørsel etter tjenester.

Fredrikstads kommuneplan – Fredrikstad mot 2030 – har som mål at det skal være godt å leve, godt å skape og godt å møte framtiden i Fredrikstad. For å hjelpe oss med å sette retning og ambisjonsnivå for arbeidet, har vi utviklet visjonen Den lille verdensbyen.

Sist oppdatert: 29. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.