Boring til overvannstunnel i Pettersand og Labråten

Arbeidene starter 2. november i Labråten og 9. november i Pettersand. Det blir stengt for biltrafikk ved anleggsområdet. Det betyr omkjøring for busslinje 7 fra 9. november.


Boring til overvannstunnel
Fredrikstad kommune har bygd en tunnel for vann og overvann mellom Veumbekken og Seutelva som skal sikre byens innbyggere en trygg og god vannforsyning. Tunnelen skal også ta unna overvann fra store nedbørsmengder for å redusere faren for flom og oversvømmelser.

Det er i dag utfordringer ved at ledningsnettet ikke tar unna ved store nedbørsmengder. For å få større effekt av tunnelen og redusere faren for flom og oversvømmelser i hus og kjeller skal Fredrikstad kommune bore to vertikale hull ned til tunnelen fra Labråten ved nr. 71 og i Pettersand ved nr. 41.

Informasjonsskriv om arbeidene til nærområdet

Fremdrift
Arbeidene starter 2. november i Labråten og 9. november i Pettersand. Arbeidet i gatene er forventet å pågå i 4-5 uker. Pettersand og Labråten blir da stengt for biltrafikk ved anleggsområdet. Gående og syklende kan passere. Det tas forbehold om endringer i fremdriften, da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med. Arbeidstiden er primært mellom kl. 07 - 19 mandag - torsdag og kl. 07 - 13 fredag.

Omkjøring for busslinje 7 fra 9. november
Busslinje 7 må kjøre via Veumveien til/fra Ambjørnrød fra 9. november og i ca. 4-5 uker.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:
Knipleveien Trosvik, Mølleveien, Labråten, Pettersand Gluppeveien, Labråten Pettersand,
Pettersand Pettersandåsen og Pettersand Gunhilds vei.
Avviket vil fremkomme ved elektroniske rutesøk og ved oppslag på holdeplassene.

Ulemper i anleggsperioden

  • Anleggstrafikk og støy fra boringen.
  • Labråten og Pettersand blir stengt for biltrafikk ved anleggsområdet. Omkjøring blir skiltet. Gående og syklende kan passere.
  • Omkjøring for busslinje 7 som nevnt i eget avsnitt.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 

Labråten

Pettersand

Sist oppdatert: 02. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.