Min side Meld fra
Kontakt oss

Bli med og lag «en sommer å glede seg til» for barn og unge!

Nå lyser Fredrikstad kommune ut midler og oppfordrer organisasjoner, virksomheter og aktører til å søke om tilskudd for å lage sommerferieaktiviteter i skoleferien 2024. Det er satt av 800 000 kroner til tiltak, og søknadsfrist er 3. april.

Fredrikstad kommune vil bidra til at alle våre barn og unge har en aktivitet å delta på i sommerferien. Dette har vi nå fått til gjennom flere år, med midler fra Barne- og familiedirektoratet, og en rekke aktører og arrangører som stiller opp og lager aktiviteter.  Arrangementene vil bli delt med skolene og markedsført av kommunen.

Kriterier for å motta støtte

Tilbudet må være rettet mot barn og unge i skolealder, opp til og med videregående skole. I utgangspunktet må aktiviteten foregå i Fredrikstad, eller ha mulighet for transport. Deltakeravgift per barn kan ikke overstige 400 kroner per uke. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer og tilbud både for en dag, flere dager eller opptil en uke. Se full liste med kriterier under.

Sårbare barn er en særlig viktig målgruppe

Det er et mål for sommeraktivitetene at det legges til rette for at ALLE kan delta, uavhengig av funksjonsevne, økonomiske forutsetninger og andre hensyn. Vi oppfordrer derfor til å tenke særlig på dette i planleggingen av arrangementer. Kommunen på sin side jobber tett med både skoleverket og instanser for og rundt sårbare barn og familier, slik at de skal få god og tidlig informasjon og tilgang på aktivitetene.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist er 3. april.

Arrangører er selv fullt og helt ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene, både økonomisk, juridisk og organisatorisk. Dersom aktiviteten ikke blir gjennomført, kan støtten brukes til gjennomføring av aktiviteter etter samme kriterier i høstferien 2024, eller tilbakebetales. Arrangør forplikter seg til å levere informasjon til kommunen om arrangementet i forkant for felles markedsføring, samt en kortfattet rapport etter egen mal i etterkant av aktiviteten.

Søknadsskjema er avpublisert etter søknadsfristen 3. april. Finn sommeraktivitetene på denne siden.

Kriterier for sommerferieaktiviteter som kvalifiserer til å motta tilskudd

  • Tilbudet må gjennomføres i løpet av skolenes sommerferie.
  • Tilbudet må gjennomføres i Fredrikstad kommune, eventuelt at det er organisert transport for deltakerne.
  • Tilbudet må rette seg mot barneskole-, ungdomsskole og/eller videregående skoleelever – og være organisert på en slik måte at alle barn og unge kan delta.
  • Tilbudet må ikke kreve medlemskap eller spesielt utstyr for å kunne delta, med mindre det finnes ordninger for dette.
  • Egenbetaling per barn per uke kan ikke overstige 400 kroner og arrangør bør ha sett på muligheter for å inkludere barn og unge der egenbetaling blir en terskel for å delta. Det vil også være mulig å gå i dialog med Fredrikstad kommune om betaling av enkeltplasser.
  • Tilbudet gjennomføres som en organisert sommeraktivitet med en gruppe deltakere. Åpne arrangementer støttes derfor ikke.
  • Tilbudet kan gjennomføres som dagtilbud, over flere dager eller over en uke. Det er mulig å søke om opptil 30 000 kroner per tilbud per uke (5 d/u). Det er mulig å søke om mindre, og det anses som en fordel med edruelige budsjetter og at man har tatt grep for å sikre lave kostnader.
  • Det er en fordel dersom tilbudet helt eller delvis organiseres med frivillig innsats.
  • Støtten kan for eksempel brukes til leie av lokaler/anlegg, enkel mat/servering, godtgjørelse til ledere/trenere eller mindre innkjøp av utstyr. Det er ikke rom for å bruke tilskuddet til større investeringer/innkjøp av utstyr.
  • Det er en forventning om tilrettelegging for at alle barn kan delta, enten det handler om språk, funksjonsnedsettelser, økonomi, ferdigheter eller annet. Ta kontakt dersom dere har spørsmål om dette.  

Om du har spørsmål kan du kontakte Odd Espen Høili oeho@fredrikstad.kommune.no eller Rita Astridsdotter Brudalen ritbru@fredrikstad.kommune.no.    

Sist oppdatert: 01. mars 2024