Min side Meld fra
Kontakt oss

Bli med og lag «en sommer å glede seg til» for alle barn og unge

Også i 2023 vil vi lage «en sommer å glede seg til» for alle barn og unge i Fredrikstad. Det er satt av 800 000 kroner til tiltak, og søknadsfrist er 28. mars.

Fredrikstad kommune vil bidra til at alle våre barn og unge har en aktivitet å delta på i sommerferien. Dette har vi nå fått til gjennom flere år, og også i år oppfordrer vi virksomheter, organisasjoner og aktører til å arrangere sommeraktiviteter av ulik art for barn og unge. Arrangementene vil bli delt med skolene og markedsført av kommunen.

Tall Ships Races 2023

I år er også Fredrikstad vertsby og arrangør for The Tall Ships Races 15. – 18. juli. Dette er verdens største regatta, der over 2500 unge seilere fra verden over deltar, og opptil 50 skuter inntar byen vår med arrangementer og folkefest for alle. Om din organisasjon har lyst til å arrangere sommeraktiviteter for barn og unge i forbindelse med The Tall Ships Races er dette en gylden mulighet!

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknad om tilskudd til sommeraktiviteter sendes inn gjennom elektronisk skjema som du finner ved å klikke her. Søknadsfrist er 28. mars.

Kriterier for tilskuddsordningen for sommeraktiviteter for barn og unge i Fredrikstad

Tilbudet må været rettet mot barn og unge i skolealder, opp til og med videregående skole. I utgangspunktet må aktiviteten foregå i Fredrikstad, eller ha mulighet for transport. Deltakeravgift per barn kan ikke overstige 400 kroner per uke. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer og tilbud både for en dag, flere dager eller opptil en uke. Se full liste med kriterier under.

 • Fredrikstad kommune er blitt tildelt 800 000 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Kommunen bistår med økonomisk støtte gjennom dette tilskuddet, felles markedsføring på kommunens nettsider og informasjon om tilbudene ut i skolene. Arrangør (altså dere) er fullt og helt ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene, både økonomisk, juridisk og organisatorisk.
 • Dersom aktiviteten ikke blir gjennomført, kan støtten brukes til gjennomføring av aktiviteter etter samme kriterier i høstferien 2023, eller tilbakebetales.
 • Arrangør forplikter seg til å levere informasjon til kommunen om arrangementet i forkant for felles markedsføring, samt en kortfattet rapport etter egen mal i etterkant av aktiviteten.
 • Tilbudet må gjennomføres i løpet av skolenes sommerferie.
 • Tilbudet må gjennomføres i Fredrikstad kommune, eventuelt at det er organisert transport for deltakerne.
 • Tilbudet må rette seg mot barneskole-, ungdomsskole og/eller videregående skoleelever – og være organisert på en slik måte at alle barn og unge kan delta.
 • Tilbudet må ikke kreve medlemskap eller spesielt utstyr for å kunne delta, med mindre det finnes ordninger for dette.
 • Egenbetaling per barn per uke kan ikke overstige 400,- og arrangør bør ha sett på muligheter for å inkludere barn og unge der egenbetaling blir en terskel for å delta. Det vil også være mulig å gå i dialog med Fredrikstad kommune om betaling av enkeltplasser.
 • Tilbudet gjennomføres som en organisert sommeraktivitet med en gruppe deltakere. Åpne arrangementer støttes derfor ikke.
 • Tilbudet kan gjennomføres som dagtilbud, over flere dager eller over en uke.
 • Det er mulig å søke om opptil 30.000,- per tilbud per uke (5 d/u). Det er mulig å søke om mindre, og det anses som en fordel med edruelige budsjetter og at man har tatt grep for å sikre lave kostnader.
  Det er en fordel dersom tilbudet helt eller delvis organiseres med frivillig innsats
 • Støtten kan for eksempel brukes til leie av lokaler/anlegg, enkel mat/servering, godtgjørelse til ledere/trenere eller mindre innkjøp av utstyr. Det er ikke rom for å bruke tilskuddet til større investeringer/innkjøp av utstyr.
 • Det er en forventning om tilrettelegging for at alle barn kan delta, enten det handler om språk, funksjonsnedsettelser, økonomi, ferdigheter eller annet. Ta kontakt dersom dere har spørsmål om dette.

Kontaktperson for ordningen er Erik Lindbæk Kruse erlikr@fredrikstad.kommune.no og for spørsmål knytta særlig til The Tall Ships Races, kan du kontakte Åshild Bernstein Van Nuys ashber@fredrikstad.kommune.no.

Sist oppdatert: 17. mars 2023