Min side Meld fra
Kontakt oss

Best i Østfold

Resultatene fra NHOs Kommune-NM er klare. Fredrikstad ender øverst av de gamle Østfoldkommunene.

I Kommune-NM vurderes norske kommuners attraktivitet og vekstkraft, basert på indikatorer innen næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Fredrikstad scorer godt på blant annet næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

- At vi kommer best ut i Østfold er gledelig. Det gir motivasjon og er en pekepinn på at vi er på rett vei. Samtidig er det viktig å være tydelig på at vi fortsatt har mye å jobbe med. Vi må jobbe aktivt for å stimulere til videre positiv utvikling og samtidig gjøre en ekstra innsats på de områdene hvor vi ikke scorer så godt. Nå må vi sørge for å fortsette det gode arbeidet og ikke minst samarbeidet med næringsforeningen og andre parter i Fredrikstadsamfunnet, understreker ordfører Siri Martinsen.

- At vi scorer høyt på næringsvennlighet er resultatet av et flerårig samarbeid mellom kommunen og næringsforeningen. Det er flott å se at det bærer resultater, men det er likevel ikke rom for noen hvileskjær. Det er viktig at vi evner å jobbe minst like godt sammen fremover, sier daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal.

Fredrikstad endte på 93. plass av 356 norske kommuner.

Les mer om kommune-NM på NHO sine nettsider.

Sist oppdatert: 30. august 2023