Min side Meld fra
Kontakt oss

Derfor begrenser vi besøk på våre institusjoner

Fredrikstad kommunes institusjoner har strenge besøksregler fram til 11. april, for å ha en praksis som er på linje med tiltakene i Viken fylke.

Retningslinjene gjelder for besøk ved Fredrikstad kortidssenter, kommunens sykehjem og bolig særlig tilrettelagt med heldøgns tjenester, og helsehusets akuttavdeling og rehabiliteringsavdeling.

De nye reglene innebærer at antall nærkontakter/besøkende begrenses til to personer, fram til besøksrutinen revideres etter 11. april i tråd med nasjonale tiltak. Det er unntak for besøk hos personer som er i livets siste fase.

Du kan lese mer om reglene som gjelder her

 

To nærkontakter

Bakgrunnen for endringen er de strenge tiltakene som er innført i Viken fylke og på nasjonalt nivå. De lokale reglene innebærer en innskjerping. En periode har pasienter ved Fredrikstad kommunes institusjoner kunne ha fem nærkontakter.

– Våre institusjoner kan ikke ha andre regler enn resten av samfunnet. I Viken fylke er det «unngå besøk» som gjelder nå. Anbefalingene i Viken er nå enda strengere enn de nasjonale, der det anbefales maks to gjester på besøk, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Fredrikstad kommune får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker at institusjonene skal åpne for mer besøk.

– Mange hadde nok håpet at vaksinasjon skulle bidra til at sykehjemmene raskere åpnet opp. Det har vært liten tilgang på vaksiner et par uker nå, men i ukene fremover forventer vi større leveranser. Økt andel av vaksinerte generelt i befolkningen er viktig også for at de som jobber og bor på institusjonene skal ha fullgod effekt av vaksinen, utdyper Nitter.

 

Stor forståelse

Direktør for kommunens helse- og omsorgstjenester, Janka Ekrem Holstad, har stor forståelse for at mange ønsker å møte sine nære og kjære.

– Etter over ett år med strenge restriksjoner, skulle vi gjerne ha bidratt til at beboere og pårørende kunne møtes på en «vanligere» måte. Men Norge er inne i en tredje smittebølge og også våre institusjoner må følge sentrale tiltak, sier Ekrem Holstad.

– Mange beboere er nå fullvaksinerte og bedre beskyttet mot viruset, men kan fortsatt bli smittet av covid-19. Helseinstitusjonene har fortsatt et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å unngå at koronaviruset kommer inn i og sprer seg til beboere som ikke er vaksinert, tilføyer Ekrem Holstad.

 

Sårbart med påskebemanning

Ekrem Holstad beskriver strenge besøksregler som dilemma. Kommunen skal både gi gode tjenester til innbyggerne. Samtidig skal ikke ansatte utsettes for unødvendig smitterisiko på jobb.

– Vi ønsker å sikre best mulig tilrettelegging for beboerne. Men fortsatt er ikke alle ansatte vaksinert. Vi vet ikke hvor mye fullvaksinerte smitter videre. Foreløpig er det ingen studier på dette, sier Ekrem Holstad.

Ekrem Holstad legger til at samfunnet for øvrig ikke skiller mellom vaksinert og uvaksinert når det kommer til besøksbegrensninger

– I tillegg er påskebemanning sårbart. Det er mange «røde» dager som skal dekkes opp i påsken. Da blir det krevende hvis mange ansatte må i karantene, sier Holstad

Etatssjef for Fredrikstad kommunes ni sykehjem, Birgitte Skauen Kopperud, gleder seg over at det nå har vært tre uker uten smitte på sykehjem.

– Vi håper den gode trenden fortsetter og at besøksrestriksjonene bidrar til dette. Samtidig er vi opptatt av å tilrettelegge hvis det er spesielle behov. Ta kontakt med avdelingen ved spørsmål, oppfordrer Skauen Kopperud.

Sist oppdatert: 27. mars 2021