Min side Meld fra
Kontakt oss

Gratis levering av avfall fra metallfiske

Fredrikstad kommune oppfordrer magnetfiskere til å frakte avfallet de drar opp til et godkjent mottak. Det er gratis og noen steder får en betalt.

sykkelWEB.jpg

– I Fredrikstad og landet for øvrig er det en økende interesse for «magnetfiske» også kalt «metallfiske». Med en fiskestang og en stor magnet er det utrolig hva man kan fiske opp fra elve- og sjøbunnen.  Motivet for å fiske etter metallgjenstander kan være mange men både miljø og skjulte skatter, har blitt nevnt, forteller Christine Rosenvinge, miljørådgiver i Fredrikstad kommune.  

– Kommunen mottar for tiden henvendelser fra publikum om at det blir liggende metallskrap etter slikt fiske på land langs Glomma. Fredrikstad kommune har ikke en egen ordning for henting av det metallet som fiskes opp av magnetfiskere og som de selv velger å ikke ta vare på. De som har denne hobbyen og fisker noe de ikke vil ha, må derfor selv sørge for å ta det med til Frevar, som har kostnadsfrie leveringsløsninger, eller et annet godkjent mottak. Ryddejobben er ikke er ferdig før metallet er fraktet bort og levert, sier Rosenvinge.  

Hun forteller at også Norsk Gjenvinning Metall på Øra tar imot metall. Her får en til og med betalt hvis en leverer over 50 kilo, sier hun.  

Rosenvinge forteller ut hun også vil oppfordre metallfiskere til å gjøre seg kjent med bunnforholdene i det område de skal fiske slik at de ikke gjør ødeleggelser.  

– Det er viktig å være klar over at det på elve- og havbunnen kan ligge både fiber- og strømkabler. Magneter som brukes under magnetfiske kan lett røske opp i disse. Både fiber- og strømkabler kan ha samfunnskritiske funksjoner. Metallfiskere må derfor innhente nødvendig kunnskap/informasjon slik at skader ikke vil kunne forekomme, forteller hun.  

Rosenvinge understreker at kommunen setter stor pris på engasjementet mange viser for å rydde søppel i miljøet.  

– Både privatpersoner, lokalsamfunn og velforeninger gjør en kjempejobb med å rydde i nærområder. For å møte dette engasjementet har kommunen blant annet etablert den årlige ryddeaksjonen Hold Fredrikstad ren og Marint ryddekart. Begge disse ordningene bidrar med både gratis ryddeutstyr og oversikter over plassering- og hentesteder.  

– Så det er, med andre ord, flere muligheter til å rydde i miljøet og få hjelp med avfallet. Metall som fiskes opp har vi derimot ikke en henteordning for, avslutter Rosenvinge.    

Sist oppdatert: 04. juni 2021