Ber administrasjonen om næringstiltak

Tiltakene nasjonale myndigheter har iverksatt er helt nødvendig, men rammer næringslivet hardt. Ordføreren ber administrasjonen om å vurdere en lokal redningspakke.


– Samfunnet står nå i en ekstraordinær situasjon. Tiltakene som er gjort nasjonalt er viktige for å forsinke spredningen av koronaviruset slik at belastningen på helsevesenet reduseres, og vi har en større mulighet til å ta vare på våre kjære om de måtte bli syke. Samtidig får tiltakene kraftige konsekvenser for både store og små bedrifter, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Mange virksomheter har måttet stenge helt, kulturarrangement er avlyst, og flere opplever et vesentlig redusert kundegrunnlag. Vi har forståelse for at dette er en veldig utfordrende tid både for bedriftsledere, enkeltpersonforetak og ansatte, fortsetter han.  

Han sier at Fredrikstad kommunen har satt kriseledelse der administrativ og politisk ledelse, samt kommuneoverlegene med høy kompetanse på samfunnsmedisin, møtes hyppig. Virksomhet næring har også satt krisestab i samarbeid med Fredrikstad næringsforening, og jobber tett med næringsavdelinger i andre kommuner i Søndre-Viken.

På nasjonalt plan har regjeringen allerede varslet omfattende pakker for å redde kriserammede bedrifter, deriblant endring i permitteringsregler, endrede skatteregler og utsatt forskuddstrekk av skatt. Les mer på Regjeringen.no

Ordføreren sier han vil be kommunedirektøren om en egen redningspakke for næringslivet i Fredrikstad.

– Vi har formannskap på torsdag og da vil jeg be administrasjonen om å vurdere tiltak rettet mot næringslivet i Fredrikstad, forteller han.

Gode råd 

Fredrikstad kommune, i samarbeid med Fredrikstad næringsforening, vil bidra overfor det lokale næringslivet med informasjon og kompetanse. Situasjonen endrer seg time for time, så det er viktig å holde seg oppdatert.

 

–  De neste ukene, og sannsynligvis månedene, vil bli krevende og annerledes for oss alle. Ikke nøl med å ta kontakt med vår næringssjef for råd, informasjon og dialog i tiden som kommer, sier Nygård.

 

Sist oppdatert: 17. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.