Min side Meld fra
Kontakt oss

Beklager lang behandlingstid på byggesaker

Fredrikstad kommune har for tiden økt saksbehandlingstid på byggesaker. Regulering og byggesakssjef Anna Auganes beklager.

– Vi har nå lengre saksbehandlingstid for byggesaker enn normalt, og en del søknader som ikke blir behandlet innen fristen. Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende for den enkelte søker, og beklager ulempene dette medfører for hver og en, sier Anna Auganes, virksomhetsleder for regulering og byggesak.

Auganes forklarer at årsaken til forsinkelsene er sammensatt.

– Forsinkelsene skyldes først og fremst innføringen av et nytt saksbehandlingssystem, eByggesak. Dette systemet ble tatt i bruk fra mai 2022, og implementeringen har vært mye mer komplisert og langvarig enn forutsatt ved kontraktsinngåelsen. Dette har både bundet opp saksbehandlingsressurser og forsinket saksbehandlingen i hver enkelt sak. I tillegg har antall saker økt under pandemien, og henvendelser og spørsmål har økt ytterligere, noe som også beslaglegger saksbehandlingstid. Fravær som følge av sykdom og vakanser er også en årsak til forsinkelser, sier hun.

 

Jobber med forbedringer


Alle som sender inn en byggesøknad vil nå få et automatisk svar med et estimat på hvor lang saksbehandlingstiden blir. Kommunen jobber samtidig med flere tiltak for å redusere etterslepet.

– Vakanser som oppstår fylles fortløpende med nyansatte, og antall årsverk styrkes. Fra januar 2022 er virksomheten omstrukturert ved at ansvar og myndighet er fordelt på en måte som gir bedre effektivitet. I tillegg har avdeling byggesak iverksatt et eget prosjekt for å redusere ventelistene, med bruk av overtid som ett av virkemidlene. Vi er også i prosess med leverandøren av eByggesak for å sikre at systemet kommer på plass, oppsummerer Auganes.

Hun forteller at saker som berører liv og helse, samfunnskritisk virksomhet og næringsliv prioriteres i nevnte rekkefølge, og disse sakene behandles raskere enn øvrige saker.

 

Oppfordrer til gjennomgang


Samtidig som Fredrikstad kommune jobber med å redusere saksbehandlingstiden, oppfordrer Auganes nye søkere til å bidra ved å gjennomgå søknaden de sender inn nøye for å sikre at ingenting mangler.

– Vi ser at noen søknader inneholder feil og mangler som gjør at søknaden ikke er behandlingsklar når vi tar den opp til behandling. Dette fører til at vi må bruke ekstra tid på å rette opp, og medfører lengre saksbehandlingstid. Vi oppfordrer derfor til at alle tar en ekstra gjennomgang av søknaden før de sender den inn til oss, sier Auganes.

 

Se hva en byggesøknad må inneholde

 

 

Sist oppdatert: 16. februar 2022