Min side Meld fra
Kontakt oss

Behandler munnproblemer med en tannhelse-app

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Ved hjelp av en ny digital plattform kan helsepersonell hjelpe beboere på Østsiden sykehjem med problemer i munnhulen uten at de behøver å dra til tannlegen.
Omsorgsarbeider Hege Fuglår og fagutviklingsykepleier Katarina Richardson ved Østsiden sykehjem, tester ut den nye appen. De beskriver den som en kunnskapsbank.
HJELP I HÅNDEN: Omsorgsarbeider Hege Fuglår og fagutviklingsykepleier Katarina Richardson ved Østsiden sykehjem, tester ut den nye appen. De beskriver den som en kunnskapsbank.

– Et tannlegebesøk kan være en belastning for pasientene som ofte er syke og eldre, mange har en demenssykdom, noen sitter i rullestol og kan ha store utfordringer bare med å få på seg tøy. Med tannhelsehjelpen har man også et digitalt verktøy som kan benyttes for undersøkelser og kommunikasjon omkring munnhelse under en pandemi, eller andre situasjoner hvor man må skjerme pasienter for smitte, sier Ingeborg Rugland, virksomhetsleder ved Østsiden sykehjem.

– Ved å gi helsepersonell riktig kunnskap og samtidig en trygg digital samhandling med tannklinikken, kan man unngå å sende pasienter til tannlegekontoret for problemer som enkelt kunne vært løst i pasientens egen stol eller seng på sykehjemmet. Slik unngår man unødvendig bruk av ressurser, ofte må både en og to pleiere følge pasienten til tannklinikken. Dette kan ta flere timer av den vanlige arbeidsdagen, og i tillegg må man betale for kostbar transport, utdyper Rugland.

Nytt og banebrytende prosjekt

Siden mai har Østsiden sykehjem sammen med to sykehjem og hjemmetjenesten i Kongsberg og Eidsvoll, vært blant de første i landet til å prøve ut en tannhelse-app som del av et nytt og banebrytende prosjekt om munnhelse.

Det er tannhelsetjenesten i Viken som tester en digital samhandlingsplattform – en web-app – i tre av sine fem tannhelsedistrikter. Prosjektet er blant annet støttet av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge og skal i første omgang gå ut 2022.

Helsepersonell må ofte bistå pasienter med tann- og munnstell. Tannhelsehjelpen gir helse- og omsorgspersonell riktig og kvalitetssikret kompetanse om munnhelse. I appen er det veiledere, filmsnutter og informasjon i form av en kunnskapsbank.

Samtidig knyttes Østsiden sykehjem trygt og sikkert sammen offentlig tannklinikk. Slik kan helsepersonell via en video eller et meldingsskjema direkte gi pasientene en konsultasjon med tannhelsepersonell uten at pasienten fysisk må reise til tannklinikken.

Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for etat omsorgssentre i Fredrikstad kommune, ønsker appen velkommen:

– Stadig flere bevarer egne tenner livet ut. Vi utvikler mer sammensatte sykdomsbilder og det blir flere eldre i årene fremover. Dette utfordrer tjenestene, samtidig som det er mangel på ressurser i helse- og omsorgstjenesten. Dette stiller krav til nye måter å følge opp pasientene og til samhandling på tvers av tjenesteytere som tannhelse- og helse- og omsorgssektoren, sier Kopperud.

Tannlege Maiken Rosenvinge ved Fredrikstad tannklinikk gir råd og tips via videokonsultasjon.
DIGITALT: Tannlege Maiken Rosenvinge ved Fredrikstad tannklinikk gir råd og tips via videokonsultasjon.

Gründer med bakgrunn fra Fredrikstad

Tannlege og gründer av appen er Ellen-Merethe Høgsæt (49). Hun har lokal tilknytning med familie i Fredrikstad. Høgsæt gikk ungdomsskole og videregående her før hun studerte odontologi i København og Bergen. Hun har 25 års erfaring som tannlege i København, London og Nord-Norge. De siste 15 årene har hun jobbet med blant annet å kunne tilby gode og kvalitetssikrede helsetjenester også i distriktene.

– I mitt virke som tannlege har jeg vært opptatt av at alle pasienter får mulighet for like helsetjenester – både innen munnhelse og generell helse – uavhengig av hvor du bor og sosial status. Dette er ikke nødvendigvis så vanskelig, bare man har de riktige verktøyene og den rette måten å samhandle på, sier Høgsæt.

Etter å ha samlet erfaringer omkring samhandling i helsevesenet over mange år og med en bakgrunn som foreleser for vernepleierutdannelsen på Norges arktiske universitet, avdeling Harstad, hadde Høgsæt i lengre tid ønsket å gjøre noe for å bedre kompetansen på munnhelse for helsepersonell. Da hennes mor fikk lungekreft, kom behovet for større fokus og samhandling på munnhelse bare enda mer tydelig frem for Høgsæt.

– Dette var noe mamma og jeg ofte diskuterte. Hun var veldig opptatt av et jeg skulle gjøre det jeg brant for, og hadde troen på både meg og prosjektet. Mamma døde i 2020, idet det ble en realitet å faktisk starte tannhelsehjelpen. Og nå er det litt også for hennes skyld at dette er så viktig for meg, tilføyer Høgsæt.

Tannlegen forteller at det har vært og er tidkrevende å utvikle et slikt verktøy. Plattformen er laget i nært samarbeid med brukerne – altså av tannhelsetjenesten og helse- og omsorgspersonell i tre fylker og 11 kommuner i hele 2021. Etter utprøving i år er den klar til å tas i bruk i både sykehjem, hjemmetjenesten og andre offentlige institusjoner over hele landet.

Sist oppdatert: 17. oktober 2022