Min side Meld fra
Kontakt oss

Begynner med jevnlig testing av skoleungdom

Med økende smittetall og mye smitte blant barn og unge iverksetter Fredrikstad kommune nå jevnlig testing ved utvalgte skoler i Fredrikstad.

Målet med jevnlig testing er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Ved å teste mange jevnlig, kan smitten oppdages tidlig og det kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).

Følgende skoler tar i bruk jevnlig testing:
Nøkleby skole 5.-7.trinn
Rød skole Kråkerøy 5.-7.trinn
Rødsmyra skole 5.-7.trinn
Kråkerøy ungdomsskole
Cicignon skole 5.-10.trinn
Kvernhuset ungdomsskole
Borge ungdomsskole
Wang ung
Haugeåsen

- Regjeringen har bestemt at barn og unge i størst mulig grad skal skjermes for tiltakene som nå er iverksatt nasjonalt. Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Med jevnlig testing legger vi til rette for at skoler og barnehager kan være åpne, selv om det er påvist smitte på skolen, eller i samfunnet rundt. Ved å teste elever jevnlig reduserer vi nemlig risikoen for spredning av viruset, sier kommuneoverlege Berit Finess Løkken.

Hvordan gjennomføres testingen?
Hver enkelt elev får med seg en pakke med 5 hurtigtester hjem og et skriv som forteller hvordan disse testene skal gjennomføres. Informasjon om hvilke dager testene skal gjennomføres på, fås fra den enkelte skole.

Dersom hurtigtesten er negativ så kan barnet møte på skolen som vanlig. Ved positiv test (påvist sykdom), må foreldrene holde barnet hjemme, og ta kontakt med Koronasenteret for en bekreftende PCR-test.

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle. Det viktigste er at de er hjemme når de får tegn til forkjølelse eller influensa, og det anbefales at de tar en test. Eleven kan returnere til skolen når symptomene er i bedring, formen er god, og eleven har vært feberfri i ett døgn.

Sist oppdatert: 08. desember 2021