Begrenset kapasitet på p-plassen ved FIF-huset/Skytterhuset

På grunn av anleggsarbeid anbefaler vi å parkere ved Stjernehallen eller brakkeriggen i Ilaveien hvis du skal i Fredrikstadmarka.


Fredrikstad kommune legger for tiden nye vann- og avløpsledninger på Åsebråten. Nå er vi kommet til krysset Åsebråten/Ilaveien. Det betyr at p-plassene ved barnehagen og Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ikke kan benyttes. Deres ansatte og besøkende henvises derfor til p-plassen ved FIF-huset/Skytterhuset. Det betyr at det er begrenset kapasitet på denne p-plassen for besøkende til marka, FIF-huset og Skytterhuset.

Vi oppfordrer derfor til å parkere ved Stjernehallen eller brakkeriggen i Ilaveien. Sjekk kartutsnitt her.

Vann- og avløpsarbeidene og kabelarbeid fra ulike kabelaktører vil pågå frem til sommeren i dette området. 

Anleggsarbeid i krysset Åsebråten/Ilaveien

Stjernehallen

Ilaveien, parkering ved brakkerigg

 

 

Sist oppdatert: 22. januar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.