Min side Meld fra
Kontakt oss

Befolkningsutvikling i 2023

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Befolkningsutviklingstallene for 2023 viser at Fredrikstad har passert 85 000 innbyggere. Innenlands flytting og innvandring bidrar sterkt til veksten.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at ved inngangen til 2024 var det 85 230 innbyggere i Fredrikstad. Det er 786 flere innbyggere enn ved inngangen til 2023, noe som gir en tilvekst for 2023 på like under 1 prosent. Tilveksten er omtrent som gjennomsnittet for de siste 10 årene.

Det er innenlands flytting og innvandring som bidrar sterkest til veksten. Litt under halvparten av veksten i 2023; 0,41 prosent, kom fra innvandring fra Ukraina. Den prosentvise befolkningsveksten for øvrig var på 0,52 prosent.

Befolkningsvekst også hos sammenlignbare kommuner

Til tross for økt folketall er Fredrikstad lenger nede på rangeringslista enn sammenlignbare kommuner. Sarpsborg hadde en befolkningsvekst på 1,2 prosent for 2023, tilsvarende 733 personer. I tillegg til Sarpsborg hadde også Moss (1,6 %), Drammen (1,2 %) og Oslo (1,2 %) sterk befolkningsvekst. De tre sistnevnte byene skiller seg også ut ved å ha et relativt høyt fødselsoverskudd.

For hele Norge var befolkningen på 5 550 203 personer. Tilveksten nasjonalt var på 61 200 personer.

Flyttingen i 2023

Det flyttet 4 701 personer til Fredrikstad i 2023, mens 3 851 personer flyttet ut av kommunen. Nettoflyttingen (differansen) ble dermed på 850 personer. De fleste som flytter er i aldersgruppen 20-30 år.

Figuren under viser alderssammensetningen blant flytterne til og fra Fredrikstad, fra 2000 -2022. Ser vi isolert på de innenlandske flyttetallene, taper Fredrikstad unge i alderen fra 20 til 25 år, men vinner innbyggere i de andre aldersgruppene.

Nettoinnvandringen har virket foryngende på befolkningssammensetningen, ettersom det er størst nettoinnvandring for personer i 20-årene og barn.

Inn- og utflytting og nettoflytting etter alder til Fredrikstad i perioden 2000-2022. Antall personer. Kilde: Telemarksforskning

De største innenlandske flyttebevegelsene er mellom Fredrikstad og Sarpsborg, deretter følger Oslo. For 2023 var nettoflyttingen til Sarpsborg og til Oslo negativ. Det er imidlertid en positiv nettoflytting fra Moss, Tromsø og Halden – og en rekke andre, mindre kommuner.

Aldersfordelingen på flytterne for 2023 ser ut til å holde seg som trenden; det er de yngste som flytter mest.

Det er imidlertid en viss økning de siste årene, spesielt fra 2018-2021, i netto-tilflytting blant de over 60 år. Toppåret var for 2021, med 144 netto-tilflyttere over 60 år. Fra 2022 til 2023 gikk antall netto-tilflyttere i denne aldersgruppen ned; fra 94 til 72.

Foto: Walter Schøffthaler 
Sist oppdatert: 11. april 2024