Barnefamiliers boligpreferanser i Fredrikstad

Opinionen har på oppdrag fra Fredrikstad kommune gjennomført en undersøkelse om barnefamiliers boligpreferanser.

Undersøkelsen er gjennomført for å gi politikere og administrasjon et godt faktagrunnlag. 

Opinion fikk oppdraget, etter en anbudskonkurranse, og har gjennomført spørreundersøkelsen i perioden november 2019 til januar 2020. Forskerne har intervjuet 300 barnefamilier bosatt utenfor sentrum, 218 utflyttere og 282 byboere. I tillegg var det to fokusgrupper : Byboere og utflyttere. Undersøkelsen er representativ for barnefamilier i Fredrikstad.

Hovedfunn:

  • Boområder: veier tyngst. Dette er kjempeviktig i Fredrikstad.
  • Dernest kommer egenskaper ved selve boligen.
  • Nærhet til skole er viktigere enn nærhet til barnehage (og følelsen av nærhet betyr mer enn geografi, det handler om trygg skolevei)

 Se hele rapporten 

Sist oppdatert: 10. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.