Min side Meld fra
Kontakt oss

Barn i lavinntektsfamilier: Fortsatt utfordringer

Fredrikstad topper statistikken som den kommunen i landet med høyest andel barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

I perioden 2020–2022 opplevde 17,9 prosent av barna i Fredrikstad å vokse opp i familier med dårlig råd, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt på 10,6 prosent. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hovedforklaringen på at én av ti familier har vedvarende lavinntekt er at de har svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Hvis du kombinerer dette med å være enslig forsørger, eller er en stor barnefamilie, så er det ofte risiko for å havne i lavinntektsgruppa.

Ordfører Arne Sekkelsten uttrykker bekymring:

– Vi er veldig klar over utfordringen og har fulgt dette med stor bekymring i flere år. Kommunen jobber målrettet med levekårsinnsats. Vi har iverksatt flere tiltak og vedtok i 2023 en ny kommunedelplan for folkehelse og levekår, sier ordføreren.

Årsakene for Fredrikstad er sammensatte. Lavt utdanningsnivå, flere utenfor arbeidslivet og tilflytting er sentralt, blant annet på grunn av et boligmarked som er noe «rimeligere» sammenliknet med andre kommuner. Klimaet er også godt, og det er kun 25 minutter til Sverige. Dette gjør at mange velger Fredrikstad.

SSBs tverrsnittstudie viser at en langt større andel av de som flytter til Fredrikstad og Sarpsborg lever under lavinntektsgrensen, 68,9 prosent mot eksempelvis Drammens 47 prosent.

– Vi ser likevel at Fredrikstads innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ligger godt over landsgjennomsnittet for gjennomført videregående opplæring Dette er positive tall for framtiden, fortsetter ordfører Arne Sekkelsten.

Andel barn som lever i familier med vedvarende lave husholdningsinntekter har ikke vært lavere Norge sett under ett siden 2016. Også i Fredrikstad har tallet gått ned, fra 19,2 prosent i 2020, til 18,5 prosent i 2021 og 17,9 prosent for 2022.

– Det er positivt at utviklingen har snudd også i Fredrikstad, men vi skulle gjerne sett at andelen barn i lavinntektshusholdninger var vesentlig lavere, sier Sekkelsten.

Som ordfører jobber han med å få endret inntektssystemet for kommunene. Fredrikstad kommune får tilført 2.973 kroner mindre per innbygger enn snittet i landet. For Fredrikstads del utgjør dette 263 millioner kroner per år totalt sett – altså går Fredrikstad glipp av en kvart milliard.

– Nå må staten på banen og sikre at de kommunene som har de største utfordringene blir styrket, slik at vi kan gjøre enda mer. Det må etableres et mer rettferdig og treffsikkert inntektssystem, hvor de kommunene som har de største utfordringene får vesentlig bedre rammebetingelser fra staten for å kunne løse utfordringene. Bare slik kan vi snu en negativ spiral, avslutter ordfører Arne Sekkelsten.

Sist oppdatert: 20. januar 2024