Min side Meld fra
Kontakt oss

Båndlegging for ny bru over Glomma er forlenget

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Statsforvalteren i Oslo og Viken har innvilget kommunens søknad om forlenget båndlegging av arealer innenfor avgrensningen for kommunedelplanen for ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp.

Båndleggingen er forlenget med fire år til 07.02.2027.

Vedtaket innebærer at det fortsatt vil være restriksjoner for hvilke tiltak som kan gjennomføres i området, for å unngå tiltak som kan vanskeliggjøre eller fordyre bruprosjektet, se bestemmelse 38.1 i kommuneplanens arealdel 2020–2032.

Bruforbindelsen inngår som et av de store prosjektene i fase 2 av Bypakke Nedre Glomma, men det er foreløpig ikke avgjort når reguleringsplanlegging og anleggsarbeid vil starte.

Lenke til Statsforvalterens behandling av søknaden: 
Statsforvalteren innvilger søknad om forlengelse av båndlegging.pdf

 

 

Sist oppdatert: 17. februar 2023