Både barnehager og tatoveringsstudioer får bestått

Innhold

Fredrikstad kommune har utført tilsyn ved seks familiebarnehager og fire tatoveringsvirksomheter i byen. Alle kom fra det uten avvik.

 

Tilsynet ble utført av virksomhet miljø og landbruk.  

– Tilsynet i barnehagene ble gjennomført etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Her var hovedfokus utforming og innredning, rengjøring og vedlikehold, inneklima og luftkvalitet, og sanitære forhold, forteller overingeniør Tom Viggo Thomassen.

– Tilsynet ved tatoveringsstudioene ble utført etter forskrift om hygienekrav for frisør-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Her så vi på hygienekrav knyttet til internkontroll, lokaler, utstyr og utøvelse, fortsetter han.

–Vi er veldig fornøyde etter denne runden med tilsyn og synes det er betryggende at de private familiebarnehagene tar forskriftene om miljørettet helsevern på alvor. Det samme gjelder med tatoveringsvirksomheter – det er godt å se at hygienestandarden her i byen er høy, sier Thomassen.

Han sier at forrige gang kommunen utførte tilsyn på denne type virksomheter var i underkant av tre år siden.

– Vi tror at regelmessige tilsyn har noe for seg og at dette er viktig for å fange opp endringer ved virksomhetene i tillegg til å gjøre de bevisst i forhold til det ansvaret det har overfor brukerne av de tjenestene de tilbyr, sier Thomassen.

Tilsynene ble utført i perioden 12. juni til 24. juni.

 

Sist oppdatert: 25. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?