Min side Meld fra
Kontakt oss

Avstand og omtanke – innbyggermelding fra kommunedirektøren

Kjære innbygger.

Knappe tre uker er gått siden koronaviruset ble påvist i Norge, 26. februar i år. I Fredrikstad fikk vi vårt første tilfelle 5. mars. Nå er vi inne i en svært krevende og uforutsigbar periode, som påvirker enkeltmennesker, næringsliv, landet – og verden. Det er tøft for oss alle.

Samtidig har vi en viktig oppgave å konsentrere oss om. Og vår innsats kan redde liv.

Målet i denne fasen av koronaepidemien er at vi alle bidrar til å begrense og forsinke smittespredningen. Vi skal holde minst en meters avstand til hverandre, både på jobben og i fritiden. Og vi skal følge hygienerådene. Slik kan vi beskytte eldre og andre med økt risiko for alvorlig sykdom.

Mange innbyggere sitter i karantene, eller må holde seg hjemme på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon. Kanskje vet du om noen som trenger hjelp med handling eller andre ærend? Jeg oppfordrer nå alle til å vise litt ekstra omtanke og omsorg, samtidig som vi husker på smittevernet.

Nytt koronasenter

For å begrense smitte og samle spisskompetanse, etablerer Fredrikstad kommune nå et nytt koronasenter på Dokka ved Værstebrua, som trolig åpner allerede til uka. Da kan alle med luftveissymptomer komme dit, mens den ordinære legevakten kan ta imot alle andre pasienter.

Koronasenteret blir etablert i rekordfart, og er et godt eksempel på dugnadsånd og samarbeid på tvers, både i kommunen, med utleier og med andre leietakere som flytter ut og gjør plass.

Hva skjer videre?

Vi må forberede oss på en krevende situasjon framover, som kan vare over lang tid. Folkehelseinstituttet sier blant annet:

«Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang.» (Side 4 i Covid-19-epidemien og Norge – risiko og respons • Folkehelseinstituttet)


Fredrikstad kommune arbeider nå planmessig med å forberede Fredrikstadsamfunnet på de utfordringene vi står overfor. Samtidig vet vi ikke helt hvordan det kommer til å bli, og må derfor også sørge for at veien i noen grad blir til mens vi går.

Er du bekymret for koronaviruset?

På denne linken finner du mange gode helsespørsmål fra innbyggere, med svar fra Helsedirektoratet:

Du finner også informasjon og konkrete råd om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet:

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015, som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din.

Ikke ring koronatelefonen ved Fredrikstad og Hvaler legevakt (telefon 69 38 11 08), med mindre det er høyst nødvendig. Sjekk først om du er innenfor kriteriene for testing:

Trenger du noen å snakke med? Fredrikstad kommune har oppbemannet Fredrikstadhjelpa (telefon 474 79 847), et tilbud til deg som er over 16 år. Fredrikstadhjelpa er åpen hverdager mellom klokken 9 og 15.

Pårørendelinjen (telefon 90 90 48 48), en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre, er åpen hverdager mellom klokken 9 og 15. Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) holder døgnåpent.

Fellesskap og samhold

Den innsatsen som nå nedlegges i Fredrikstadsamfunnet gjør sterkt inntrykk. Vi ser mye ansvarlighet, sterk dugnadsånd og høy grad av lojalitet til føringene fra helsemyndighetene. Dette kan vi glede oss over, og bygge videre på også i tiden etter koronaepidemien.

Vi skal gjennom denne krisen i fellesskap. Nå er det samhold som gjelder!

Nina Tangnæs Grønvold
kommunedirektør

Sist oppdatert: 17. mars 2020