Ass. dir. i Helsedirektoratet talte til Fredrikstad

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, besøkte fredag beredskapsledelsen i Fredrikstad kommune på videolink. Han understreket viktigheten av smitteverntiltakene for å beholde kontrollen over koronaviruset framover.

I overkant av 30 representanter fra kriseledelsen og krisestaben i Fredrikstad kommune var fredag 29. mai samlet på Litteraturhuset i Fredrikstad, for evaluering og planlegging av kommunens videre koronaberedskap.

Kommunen planlegger for nye bølger av smitte i samfunnet. Nakstad, som er lokalkjent etter å både ha bodd i Fredrikstad og jobbet på sykehuset, sa det særlig er to faktorer som avgjør om vi vil få en ny bølge av smitte.

Nakstad påpekte av samfunnet må planlegge for en ny smittebølge, men at det ikke er gitt at den kommer. Mye avhenger av hvordan vi klarer å holde kontrollen over viruset. Han trakk spesielt fram to faktorer som er avgjørende for om vi vil se en ny oppblomstring. Den første faktoren er hvor flinke vi er til å overholde smittevernrådene. Her er vi avhengige av hver og en av oss. Vi må fortsatt holde avstand, vi må fortsatt være flinke til å vaske hendene og vi må holde oss hjemme når vi er syke.

Den andre faktoren Nakstad trakk fram som avgjørende for om vi får en ny bølge, er importsmitte. Dette så vi i praksis etter vinterferien, da smitten kom til Norge og Fredrikstad fra Italia og Østerrike.

Nakstad var i sin tale oppdatert på smittesituasjonen i Fredrikstad og Østfold de siste dagene. Han sa at den nye smitten som nå er bekreftet på sykehuset på Kalnes fort kunne resultert i en ny smittebølge, hvis folk ikke hadde vært gode på smittevern og kommunene ikke hadde hatt tilstrekkelig apparat til smitteoppsporing.

Dynamisk beredskap


I sin tale til kommunens kriseledelse understreket Nakstad viktigheten av at kommunen planlegger for en ny smittebølge.

– Vi ble oppfordret til å ha en så normal drift som mulig framover, men fortsatt ha beredskap for lokale smitteutbrudd. Vi kan for eksempel få behov for et stort team med smitteoppsporere til høsten, men disse kan ikke sitte og tvinne tommeltotter mens de venter på koronaviruset, så det blir viktig med en dynamisk organisering, oppsummerer kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, som leder kommunens kriseledelse.

Hun sier dette er noe kommunen allerede rigger seg for, og som var tema også på dagens beredskapsseminar.

Geir Henning Hollup, fagleder i stab for samordning, beredskap og prosjekt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, var også til stedet på beredskapsseminaret og orienterte om fylkesmannens arbeid og organisering under koronapandemien. Fylkesmannen har omfattende koordineringsoppgaver mellom staten og kommunene under håndteringen av koronaberedskapen.

Sist oppdatert: 29. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.