Leserbrev: Arbeidsmiljø og sikkerhet veier tyngst

Innhold

Kommunikasjons- og servicesjef Ingrid Trømborg svarer her på hvorfor kommunes trafikkbetjenter ikke stiller opp med fullt navn i avisen.

Leserbrevet er sendt til både Demokraten og Fredriksstad Blad.

Demokraten-journalist, Arne Børresen, skriver mandag 8. oktober at det må bli slutt på at «navnløse p-vakter» fra kommunen intervjues i avisen. Redaktør for Fredriksstad Blad, Rene Svendsen, stiller seg bak kravet.

I Fredriksstad kommune har vi en hovedregel om at våre ansatte fremstår med fullt navn når de uttaler seg til media. Dette handler om åpenhet og troverdighet. Samtidig vil vi presisere at dersom en ansatt av en eller annen grunn ikke ønsker å stå frem med fullt navn, er det anledning og aksept for at uttalelsene overlates til andre. Vi tillater også at ansatte i spesielle tilfeller ber om å få være anonyme dersom de skal uttale seg til avisen.

Dette mener vi er i tråd med pressens eget regelverk, Vær varsom-plakaten, hvor det heter at kilden for informasjon som hovedregel skal identifiseres. Anonyme kilder tilhører unntakene, og det skal være helt spesielle grunner til at man ikke kan stå åpent frem i en sak.

Helt spesielle grunner
Bare en knapp måned har gått siden redaktøren i Fredriksstad Blad uttrykte forståelse for at tonen i kommentarfeltene hans kan bidra til å kvele god samfunnsdebatt. Likevel opplever vi fortsatt at ledere, politikere og ansatte blir utsatt for det som kan karakteriseres som hets. En del av ytringene er av en karakter som ingen bør tåle å bli utsatt for. Her viser media unnfallenhet ved å stadig la dette passere. Det er som de har glemt at også kommentarfeltet omfattes av redaktøransvaret.

Når det er sagt må våre politikere og toppledere/beslutningstagere regne med å være en del av den offentlige debatten. Spørsmålet er om ansatte som er satt til å håndheve et «upopulært regelverk», i dette tilfellet trafikkbetjenter, må vente å få eller tåle samme oppmerksomhet?

Av erfaring vet vi at våre trafikkbetjenter blir utsatt for sjikane, grov hets og trusler. Av arbeidsmiljø- og sikkerhetsmessige grunner mener vi at dette kvalifiserer til å kunne be om anonymisering av spesielle grunner.

Til slutt oppfordrer vi alle til å møte våre trafikkbetjenter med alminnelig høflighet og respekt. De er i gata for å sørge for sikkerhet og framkommelighet. Er man uenig i et ilagt gebyr, eller reagerer på en av våre ansattes oppførsel og framferd er det full adgang til å klage (trafikkbetjenten er identifisert med en tallkode på gebyret).


Ingrid Trømborg
Kommunikasjons- og servicesjef
Fredrikstad kommune

Sist oppdatert: 09. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?