Åpning av nytt NAV-bygg

Innhold

Ordfører Jon-Ivar Nygård og konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold åpnet det nye NAV-bygget 19. oktober 2018.


I november er det 10 år siden det nyetablerte NAV Fredrikstad ble flyttet inn i Bryggeriveien. Beliggenheten var sentral, men utover det skulle det snart vise seg å ikke være et optimalt bygg for NAV.

Konstiuert rådmann Nina Tangnæs Grønvold

Endringer i lovverk, men også i tjenestetilbud og oppgaveløsning, førte til et ønske om nytt bygg. I NAV som i samfunnet ellers, betyr blant annet digitaliseringen nye arbeidsmåter og behov for andre måter å organisere arbeidet på.

Lokalene i Bryggeriveien hadde begrensinger både med tanke på samhandling og samarbeid på tvers av avdelinger.

Med en leiekontrakt på 10 år, ble det i 2016 derfor bestemt at man skulle se etter nytt tilholdssted.  Målet var å finne noe som la til rette for tettere samarbeid så vel internt i NAV som med eksterne samarbeidspartnere. 

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Et viktig krav til lokalene har vært at lokalet underbygger «aktivitetsbaserte arbeidsplasser». Med det vil man få større fokus på medarbeideren, virksomhetens prosesser og aktiviteter, en løsning som gir nye forutsetninger for samarbeid på tvers av funksjoner.

I motsetning til lokalene i Bryggeriveien hvor det var fire lukkede etasjer har NAV i de nye lokalene fått et åpent og samlende areal med to etasjer der ansatte har sine arbeidsplasser. I tillegg til rikelig med møteroms- og samtaleromsplass, noe som har vært mangelvare i de gamle lokalene. 

De to etasjene og 5000 kvadratmeterne er designet for en fleksibel tilværelse hvor man kan velge mellom ulike soner å sitte i, alt etter hva man jobber med. 

Brukerne i fokus

NAV har et veldig bredt tjenestespekter fra mange ulike enheter over hele landet. Med de nye, samlende lokalene er sjansen større for at de ulike tjenesteområdene glir over i hverandre, at våre medarbeidere samhandler og deler kompetanse tettere og oftere. Da vil NAV også framstå som en samlet og mer koordinert enhet overfor brukeren.

Ordfører Jon-Ivar Nygård åpner nytt NAV-bygg

Utsmykningen av bygget

Fredrikstad kommune har vedtatt at det settes av 1% til kunst i offentlige rom. På den måten vil vi bidra til at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer kommunens offentlige bygg og uterom.

Ordningen skal stimulere produksjon av kunstprosjekt av høy kvalitet og bidra til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelse.

Utsmykningen av NAV-bygget er det første prosjektet hvor kommunen også har satt av kunstmidler kr 400 000  - (som utgjør 1% av 10 års leie) til OPS prosjekter (som realiseres som offentlig-privat samarbeid, eksempelvis bygg som realiseres i privat regi men har en offentlig funksjon hvor kommunen har forpliktet seg til et langsiktig leieforhold).

Dette vil ikke komme bare brukerne våre til gode, men også samarbeidspartnere, som arbeidsgiverne, til gode.

Sist oppdatert: 19. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?