Åpning av innfartsparkeringer

Innhold

Fredag 15. november kl. 16 åpner tre innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum.


Mer informasjon om innfartsparkeringene

bilde

Innfartsparkering under Fredrikstadbrua

Sist oppdatert: 15. november 2019