Åpning av innfartsparkeringer

Fredag 15. november kl. 16 åpner tre innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum.


Mer informasjon om innfartsparkeringene

Innfartsparkering under Fredrikstadbrua

Innfartsparkering under Fredrikstadbrua

Sist oppdatert: 15. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.