Åpner kultur og idrett igjen

Regjeringens lemping på koronatiltak betyr at flere kultur- og idrettstilbud nå kan gjenåpne, innenfor rammene av godt smittevern.

Nasjonale myndigheter la torsdag 7. mai fram planen for hvordan samfunnet gradvis og kontrollert skal gjenåpne fram mot sommeren. Planen sier at flere kultur- og idrettstilbud nå kan starte opp igjen. Alt som gjenåpner må legge til rette for smittevern. Fredrikstad kommune jobber med hvordan de ulike kultur- og idrettstilbudene kan gjenåpne med forsvarlig aktivitet.

– Vi har stor forståelse for at mange nå er utålmodige etter å komme i gang igjen. Vi ser nå på hvordan kommunens lokaler igjen kan benyttes av lag og foreninger, og hvordan kommunens egne kulturhus og kulturtilbud skal gjenåpne. Dette må vurderes i lys av flere behov, og særlig opp mot skolestart og renholdskapasitet, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Vi er naturligvis veldig glade for at det nå gjenåpnes for mer kultur- og idrettsaktivitet. Dette krever litt tilrettelegging fra vår side, så vi jobber nå med hvordan vi kan åpne våre arenaer, samtidig som vi ivaretar smittevernet, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

 

Dette er regjeringens plan for gjenåpning av kultur og idrett

Kilde: regjeringen.no

All gjenåpning forutsetter at vi beholder kontrollen over koronasmitten. For å klare dette er det viktig at alle, til enhver tid, overholder smittevernrådene: Hold minst en meters avstand, vask hendene, nys og host i et papir, og hold deg hjemme hvis du er syk.

7. mai:

  • Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meters avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
  • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
  • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meters avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

11. mai:

  • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

1. juni:

  • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

15. juni:

  • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
  • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
  • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
  • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

 

Status for gjenåpning av Kulturetatens egne tilbud

Fredrikstad Kino

Fredrikstad Kino er i gang igjen, med nesten fullt program, men det selges bare billetter til ca. en tredjedel av plassene i salen.

 

Fredrikstad bibliotek

Alle tre bibliotek er åpne som «take away-bibliotek», hvor man kan bestille og hente bøker.

Hovedbiblioteket i sentrum: mandag – torsdag kl. 10-19 | fredag kl. 10-16 | lørdag kl. 10-15

Onsøy bibliotek: mandag kl. 09-18 | tirsdag – fredag kl. 09-16 | lørdag kl. 10-15

Østsiden bibliotek: mandag kl. 12-18 | tirsdag – fredag kl. 10-16

Vi åpner for publikum så snart vi kan.

 

Fritid i Fredrikstad

Fritid jobber med oppsøkende arbeid og på sosiale plattformer digitalt.

 

Kulturskolen

Kulturskolen åpner sine undervisningstilbud i musikk og mediefag fra mandag 11. mai. Dans, sirkus og musikkmix/lek vil åpnes på et senere tidspunkt.

 

Kulturhusene St. Croix og Blå Grotte

Åpner gradvis opp fra uke 20, for planlagte grupper og aktiviteter.

 

Sist oppdatert: 11. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.